لیست لغت های مرضيه علمدار
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مسد آیه 3 - تفسیر نور
ذات لهب : زبانه آتش
توضیح : « ذَاتَ لَهَبٍ » : زبانه‌کش و مشتعل
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مسد آیه 1 - تفسیر نور
تبت : هلاک شد
توضیح : « تَبَّتْ » : هلاک شد . نابود گردید . این فعل برای دعا است و به معنی : هلاک باد و نابود باد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 191 - تفسیر نمونه
فتنه : جدا کردن طلا از ناخالصی بر اثر حرارت
توضیح : «فتنه» به معنى قرار دادن طلا در آتش، براى ظاهر شدن میزان خوبى آن از بدى است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفطار آیه 2 - تفسیر هدایت
انتثرت : فروریختن و پراکنده شدن
توضیح : انتثرت
انتثار فرو ریختن و پراکنده شدن چیزى در جهتهاى گوناگون است، و راغب در مفردات خود گفته است: نثر به معنى پراکندن و متفرق کردن است،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 37 - تفسیر نور
لایملکون : توان ندارند
توضیح : « لا یَمْلِکُونَ » : توان ندارند . نمی‌توانند . مرجع ضمیر فاعلی ، اهل آسمانها و زمین و سراسر کائنات است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 10 - تفسیر نور
لباسا : پرده -پوشش
توضیح : ‏« جَعَلْنَا الَّیْلَ لِبَاساً » : ( نگا : فرقان‌ / 47 ) . پرده شب ، لباس و پوششی است بر اندام زمین . با فرو افتادن پرده ظلمت ، نور آفتاب برچیده می‌شود ، و فعّالیّتهای خسته‌کننده انسانها و حیوانها تعطیل می‌گردد .‏

امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مطففین آیه 1 - تفسیر نمونه
مطففین : تطفیف به معنی کاستن و کم گذاشتن است.
توضیح : طفیف وقلیل به یک معناست. تطفطف به معنی کاستن وکم گذاشتن است و ریشه ی آن طف به معنی کنار است. به فروشنده ای که از کنار اجناس می زند مطفف می گویند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مطففین آیه 1 - تفسیر نمونه
ویل : هلاک وعذاب است و براساس روایات نام دره ای در دوزخ یا دری از درهای آن می باشد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.