لیست لغت های امير نبوتي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره توبة آیه 55 - تفسیر نور
تَزْهَقَ : خارج شدن همراه با حسرت و تاسف
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 44 - منبعی وجود ندارد
مُؤَذِّنٌ : آگاه کننده ، آنکه گلبانگ نماز سر دهد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 84 -
مسلمون : اسلام آوردگان ، تسلیم شدگان در برابر امری
توضیح : جمع مسلم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 182 -
اصلح : توافق و آشتی ایجاد کرد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 182 -
خاف : بیم داشت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.