لیست لغت های آذر خوشقدم
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اعراف آیه 116 - تفسیر نمونه
سحر : به معنى خدعه ، نیرنگ ، شعبده و تردستى است
توضیح : گاهى نیز به معنى هر چیزى که عامل و انگیزه آن نامرئى و مرموز باشد، آمده است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
  سوره اعراف آیه 113 - تفسیر نمونه
اجر : به معنی هرگونه پاداش است .
توضیح : با توجه به اینکه در آیه بصورت نکره است و نکره در این گونه موارد برای تعظیم و بزرگداشت یک موضوع می آید ، به معنی اجر و پاداش های مهم و فوق العاده است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 108 - تفسیر نمونه
نزع : به معنی برگرفتن چیزی از مکانی است که در آن قرار گرفته است .
توضیح : در لغت عرب گاهی به معنی خارج کردن می آید مثل جدا شدن روح از تن ، برگرفتن عبا از دوش و یا لباس از تن که گاهی به نزع تعبیر می شود .

امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 103 - تفسیر نمونه
ملا : به معنی افراد سرشناس
توضیح : منظور این آیه اشراف پر زرق و برق است که چشمها را پر می کنند و در صحنه های مهم جامعه حضور دارند .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شازده احمدی : تفسیر زیباییست
  سوره اعراف آیه 99 - تفسیر نمونه
مکر : در فارسی امروز مکر به معنی نقشه های شیطانی و زیان بخش است .
توضیح : مکر در لغت عرب ، به معنی هر نوع چاره اندیشی برای بازگرداندن کسی از هدفش می باشد اعم از اینکه به حق باشد یا به باطل .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 96 - تفسیر نمونه
اخذ : به معنی گرفتن می باشد
توضیح : در این آیه اخذ در مفهوم مجازات و کیفر دادن بکار رفته است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 96 - تفسیر نمونه
برکات : جمع برکت است و در واقع به معنای ثبات و استقرار چیزی است
توضیح : برکات به هر نعمت و موهبتی که پایدار باشد اطلاق می گردد .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 47 - تفسیر نمونه
جهرة : به معنی آشکار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 47 - تفسیر نمونه
بغتة : به معنی ناگهانی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 46 - تفسیر نمونه
نصرف : به معنی تغییر است
توضیح : منظور بیان استدلالات گوناگون و در اشکال مختلف می باشد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 3
  • >
  • >>