لیست پیام های مجيد رضوي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره فجر آیه 16 - آشنایی با روش های امتحان خداوند
نه فقر نشانه اهانت است و نه دارایی نشانه کرامت، بلکه هر دو وسیله آزمایش است. {ابتلاه... فاکرمه، ابتلاه فقدر علیه رزقه}
قالب : اعتقادی گوینده : ارزش ارزش
منبع : تفسیر نور، ج12، ص477 موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انسان آیه 2 - قدرتنمایی خداوند
خداوند با صورتگری روی آب قدرتنمایی می کند. {نطفه امشاج}
قالب : اعتقادی گوینده : ارزش ارزش
منبع : تفسیر نور، ج12، ص322 موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره شمس آیه 13 - قبل از هر کار باید خود را ساخت
اگر انسان به فکر تزکیه نباشد، در ابتدا پیروی از نفس را مخفیانه انجام می‌ دهد {دساها} و سپس علنی {اذ انبعث اشقاها}
قالب : اخلاقی گوینده : ارزش ارزش
منبع : تفسیر نور، ج12، ص501 موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نازعات آیه 16 - روش تبلیغی پیامبران
رهبران الهی قبل از مبارزه با طاغوت ها، ارتباط خود با خداوند را محکم می کردند. {اذ ناداه ربه... اذهب الی فرعون انه طغی}
قالب : اعتقادی گوینده : ارزش ارزش
منبع : تفسیر نور، ج12، ص375 موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.