لیست پیام های فريبا ازادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره زلزال آیه 1 - دقت حسابرسی
آیه اول و دوم ( شرط هست ) از یک حادثه ای خبر میده ، زلزله مخصوص زمین ( زلزله قیامت ) ،
آیه 4 جواب شرط هست و میگه در ان روز که زمین به لرزش هولناکش بلرزد ، زمین خبرهای خودش رو بازگو می کنه ( شهادت زمین ) که جواب شرط اول است ، ایه 5 دلیل ایه قبل هست ، میگه چرا زمین شهادت میده ؟ بخاطر این که خدا به اووحی کرده که چنین کند .
ایه 6، جواب شرط دوم است ، میگه در ان روز که زمین به لرزش هولناکش بلرزد ، مردم هم صادر می شوند برای دیدن اعمالشون ( تجسم اعمال )
و ایه 7 نتیجه گیری است ، میگه بخاطر این که مردم صادر می شوند برای دیدن اعمالشون پس هر کس ذره ای نیکی کند ، ان را خواهد دید . و هر کس ذره ای بدی کند ، ان را خواهد دید
توجه دادن به مشاهده کوچکترین اعمال در قیامت
قالب : تفسیری گوینده : فریبا ازادی
منبع : کتاب تدبر موضوع اصلی : جزای اعمال
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره زلزال آیه 1 - دقت حسابرسی در قیامت
توجه دادن به مشاهده اعمال ؛ حتی کوچکترین آنها در قیامت
توضیح : در قیامت همه محشور می شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود. هر کس که حتی هم وزن ذره ای نیکی کند ، آن را می بیند و هر کس که حتی هم وزن ذره ای بدی کند ،آن را می بیند.( پیام کل سوره زلزال )
قالب : تفسیری گوینده : فریبا ازادی
منبع : تدبر در قرآن کریم ( علی صبوحی طسوجی ) موضوع اصلی : جزای اعمال
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.