لیست پیام های مجيد رعيتي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انعام آیه 69 - تذکر متقین
متقین در حین ارتبط با بدکاران بایستی از این فرصت پیش آمده استفاده نمایند و به پند و اندرز آنان ادامه دهند و از این مجاورت و همنشینی نهراسند زیرا که بد کاران نتیجه عمل بد خود را نمیتوانند بر دیگران وزر نمایند.......
قالب : اخلاقی گوینده : مجید رعیتی
منبع : قرآن موضوع اصلی : اَبرار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.