لیست پیام های مهسا قنبري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره یوسف آیه 1 - قرآن
1- قران از همین حروف الفبا (الف ،لام،را ،...) تالیف یافته است.اگر میتوانید شما هم از همین حروف ،کتابی مثل قرآن بیاورید.(الَر) آری انسان از خاک می تواند خشت و آجر و کوزه بسازد، ولی قدرت الهی از خاک صدها نوع برگ و گل و میوه با رنگ ها و مزه های مختلف میسازد ، ولی خداوند از همین حروف قرآنی میسازد که نه تنها در هر صفحه آن بلکه در هر سطر و کلمه و حرف آن نکاتی نهفته است.
2- نزول قرآن به زبان عربی از یک سو و فرمان تدبر در آن از سوی دیگر، نشانه ی آن است که مسلمانان باید با زبان عربی آشنا شوند. (قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون)
3- قرآن تنها برای تلاوت و تبرک نیست ، بلکه وسیله تعقل و رشد بشر است.(لعلکم تعقلون)
4-نوشته ها باید روشن و روشنگر، هدفدار و هدایتگر باشد. (الکتاب المعین ...لعلکم تعقلون)
قالب : تفسیری گوینده : مهسا قنبری
منبع : یوسف قرآن موضوع اصلی : تفسیر به رأی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.