لیست پیام های بيژن خاوري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره توبة آیه 72 - پیام ایه
از بس که رویای بهشت برای دنیاپرستان و طالبین هوای نفس ترسیم شده ! حقایق دییگر که بعضا قران بصورت حاشیه و پنهان به ان اشاره شده متاسفانه توجهی نشده و یا نمیشود و یا ....
و ان رضوان الله اکبر است . یعنی به عشاق میگوید که جلب رضایت پرودگار بالاتر از متامع بهشتی است .
و در ادامه میفرمایید : این است کامیابی بزرگ .
و انانکه در نیمه راه رسیدن به خدا در بهشت اتراق میکنند تا ، در صورتی به لذایذ جسمانی خود برسند ، انان در راه ماندگانند و هرگز به خدایی نخواهند رسید !
بنابراین توضییح ، بهشت به این سان که تشریح شده ، بابد جایگاه هوا پرستان باشد ! یعنی انکسان که تسلیم هوای نفس و لذایذ مادی جسمی میباشند .
و داین در صورتیست که پس از مرگ شیطان ماموریتش تمام و حق نفوذ و حضور در دنیای پس از مرگ را ندارد ، و این یعنی که میلی نفسانی که جایگاه و منبعش شیطان است ، در زندگی پس از مرگ وجود نخواهد داشت .
بیایید باور کنییم که تشویق به وعده های بهشتی و ترس از اتش جهنم را مثالی زمینی تلقی کنیم و به فقط به خداوند (معشوق) عشق بورزیم و به غیر او فکر نکنیم .
قالب : اعتقادی گوینده : بیژن خاوری
منبع : موضوع اصلی : عمل انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : اطلاق دنیا پرست و صالب هوای نفس به «مؤمنین و مؤمنات» یک اتهام و نسبت ناروا به کسانی است که خدا ولیّ شان است و خلاف کلام الله می‌باشد.
هواپرست یعنی خالی از خدا و چنین فردی جایگاهی در بهشت ابدی ندارند.
چون صغری مسئله اشتباه است لاجرم نتیجه غلط بدست می‌آید.