لیست پیام های مسعود بادامي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره آل عمران آیه 62 - حکمت
قصص قرانی حکمت هایی از سوی خداوند حکیم دارند که حق اند تا او که همتایی ندارد به ماکه پناهی جز او نداریم کمک کند
قالب : تفسیری گوینده : مسعود بادامی
منبع : موضوع اصلی : امداد الهی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.