لیست تفسیر های فاطمه قليچ خاني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 6 -
خداوند در قران برای نوع بشر بلکه برای تمامی مخلوقات خود راهی معرفی کرده که از ان راه به سوی پروردگارشان سیر میکنند ودر خصوص انسان فرمود(ای انسان به درستی که تو تلاش میکنی به سوی پروردگارت تلاشی که منتهی به ملاقات خداوتد میشود)سوره انشقاق ایه 6
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ماجدی (داور) : هدایت تکوینی برای همه موجودات و تشریعی برای انسانها و همه به سو ی پروردگار وصراط مستقیم راه دین و هدایت تشریعی است
  سوره حمد آیه 5 -
اگر ایاک یکبار گفته میشود این که مجموع عبادتها منحصر به خدا است را ثابت میکرداما این که حمیع استعانتها از اوست را ثابت نمیکرد وقتی جمیع ثابت میشود که ایاک تکرار شوددر حقیقت ایاک اول حصر مجموع وایاک دوم حصر جمیع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ماجدی (داور) : بعضى معتقدند که تکرار ایّاک بخاطر این است که پس از اظهار عبودیت غرور و خودپرستى عبادت با این جمله جبران شود یعنى ترا مى‏پرستم و غرورى ندارم و در این هم از تو یارى مى‏طلبم.
بعضى گفته‏اند:
تکرار ایّاک بمنظور تأکید است لیکن تکرار در صورتى مفید تأکید است که براى یک فعل انجام گرفته باشد مثلا گفته شود ایّاک ایّاک نعبد و عدّه‏اى نیز میگویند:
تکرار ایّاک از این نظر است که بما بیاموزد همیشه و براى هر حاجت خدا را یاد کنید اگر چه مکرر باشد.
  سوره حمد آیه 4 -
درقیامت احدی مالک چیزی نیست فقط خدا صاحب امر است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.