لیست سوال های محمد حسيني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 270 - انواع نذر
انواع نذر را لطفا شرح دهید و احکام هر کدام از آنها را و در ضمن اگر چنانچه کسی یادش رفت نذرش را ادا کند و بعد از یک مدت زمان زیاد یادش آمد تکلیف چیست ؟
توضیح : با سلام خدمت شما عزیزان گرامی ممنون که اینقدر با حوصله به سوالت پاسخ میدهید و همچنین به تمام ترجمه ها و مقالات ارسالی توجه لازم را مبذول میکنید. ر تکمیل توضیحات بالا عرض کنم که اگر میشو کمی دقیق تر به این مسئله بپرازید . با تشکرات صمیمانه /حسینی
قالب : احکام گوینده : محمد حسینی
منبع : تجزیه و تحلیلات شخصی موضوع اصلی : آیین- دین- شریعت- مذهب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : نذر انواع ندارد. اگر کسی صیغه نذر را برای کاری به زبان آورد (برای خدا بر عهده من است که ...) و موردی که نذر می کند خلاف شرع نباشد و فایده عقلی یا شرعی بر آن مترتب باشد و زن نذری که می کند مخالف حقوق شوهر نباشد، باید عمل کند.
باید بعد از آنکگه یادش آمد نذرش را ادا کند.
  سوره بقرة آیه 270 - انواع نذر
انواع نذر را لطفا شرح دهید و احکام هر کدام از آنها را و در ضمن اگر چنانچه کسی یادش رفت نذرش را ادا کند و بعد از یک مدت زمان زیاد یادش آمد تکلیف چیست ؟
توضیح : با سلام خمت شما عزیزان گرامی ممنون که اینقدر با حوصله به سوالت پاسخ میدهید و همچنین به تمام ترجمه ها و مقالات ارسالی توجه لازم را مبذول میکنید. ر تکمیل توضیحات بالا عرض کنم که اگر میشو کمی دقیق تر به این مسئله بپرازید . با تشکرات صمیمانه /حسینی
قالب : احکام گوینده : محمد حسینی
منبع : تجزیه و تحلیلات شخصی موضوع اصلی : آیین- دین- شریعت- مذهب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) عالمی (داور) : باسلام
سوالات فقهی را از دفتر مرجع تقلیدتان بپرسید
ممنونم
  سوره بقرة آیه 270 - خوبی کرن به برادران
حکم انفاق کردن به دیگران و برادران مسلمانمان چیست این سوال دو موضوع جداگانه را پرسیده است یکی کمک به افرا غیر مسلمان و دیگری برادران مسلمان البته منظور برادران و خواهران مسلمان است با تشکر
قالب : اجتماعی گوینده : محمد حسینی
منبع : اصلاعات شخصی خودم موضوع اصلی : اخوّت- برادری
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : انفاق کردن در راه خدا مطلوب است. در راه خدا یعنی هم نیت آن برای خدا باشد و هم در راهی که خدا فرموده انفاق شود.
کمک به محرومین دارای اولویت است: اول خانواده و خویشاوندان، سپس سایر مسلمس و سپس غیر مسلمانان (اگر در حال جنگ و دشمنی با مسلمانان نباشند)
الته شرایط مختلف مانند میزان احتیاج و موارد دیگر این اولوین را می تواند تا حدودی تغییر دهد