لیست سوال های محمد حسين شاه آبادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره لقمان آیه 17 - تاکید بر صبر
چرا از بین انواع صبر، بر صبر مصیبت تاکید شده است؟
قالب : اخلاقی گوینده : محمد حسین شاه آبادی
منبع : موضوع اصلی : صبر- شکیبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) عالمی (داور) : با سلام
هر عمل عبادی مانند کوه دامنه و قله ای دارد
از مراحل زیبای صبر صبر در مصیبت است
و ناگفته پیداست که شدت بلا در شدت صبر ماثر است
2) ابراهیمی : صبر بر مصیبت در ادامه اقامه نماز و امر به معروف و نهی از منکر آمده است و کسی که این ویژگی ها را داشته باشد طبیعتا اگر دچار مصیبتی شود برای امتحان است و به همین دلیل باید بر آن ها صبر نکند. نیز همچین فردی دارای مقام صبر در طاعت و صبر بر ترک معصیت است.
3) صادقی : صبر بر مصیبت یکی از کلیدواژه های اصلی رقی در نظام خلقت است. در قرآن کریم هر جا که از صبر بر مصیبت سخن به میان آمده پس از آن نزول صلوات و رحمت الهی مطرح شده است. همچنین در زیارت عاشورا پس از "فی مقامی هذا" یعنی مقام مصیبت، اشاره شده که ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفره. به طور کلی همانطور که در انتهای آیه آمده، صبر از بزرگترین امور حاکم بر عالم است. اما اینکه چرا صبر بر مصیبت، بر صبر در مقابل معصیت ترجیح داده شده، علت آن همان است که گفتیم. نتیجه صبر در مقابل معصیت، مغفرت است ولی نتیجه صبر در مصیبت، ارتقا است و شمول صلوات الهی.