لیست سوال های رضا جودکي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 36 - خروج از بهشت
خدا در آیه 30 سوره بقره می فرماید من در زمین جانشین قرار خواهم داد پس خروج از بهشت چه معنایی می تواند داشته باشد ؟چون از همان ابتدا قرار بوده در زمین جانشین باشند و در آیه 36 می فرماید: آنان را در آنچه در آن بودند بیرون کرد آیا می تواند منظور بهشتی روی زمین باشد؟
قالب : تفسیری گوینده : رضا جودکی
منبع : موضوع اصلی : داستان حضرت آدم (علیه‌السلام)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : در مورد جایگاه بهشت حضرت آدم اقوال مختلف است. آنچه معلوم است این است که مقصود بهشت آخرت نیست. اما آیا باغی از باغ های دنیا بوده یا باغی در عالم برزخ مورد بحث است.
خارج شدن از بهشت منافاتی با جانشینی در زمین ندارد.