لیست سوال های محمود اميرحسيني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انشقاق آیه 9 - بازگشت انسان به اهل خود
با سلام
در فایل صوتی سوره انشقاق (سیاق اول-آیه 5) در معنای کلمه الی گفته شد الی یعنی حرکت با رنج و زحمت.حال در آیه 9 که می فرماید: " و ینقلب الی اهله مسرورا " در این "الی" نیز آیا رنج و زحمت و یا مشقتی وجود دارد یا خیر؟ چرا که انسان مومن مراحل سختی را به نظر گذرانده و نامه اعمالش را به دست راستش داده اند و دیگر غم و اندوه و مشقتی به نظر نمی رسد؟لطفا راهنمایی فرمایید.
با تشکر
قالب : لغوی گوینده : محمود امیرحسینی
منبع : موضوع اصلی : جزای اعمال
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : کادح به معنای حرکت با رنج و سختی است نه الی.