لیست سوال های مسعود بادامي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 62 - مسیحیان
در مورد یهودیان و مسیحیان پس از اسلام چی آیا این آیه صدق می کند؟؟
قالب : اعتقادی گوینده : مسعود بادامی
منبع : موضوع اصلی : احکام
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : د قرآن تصریح شده که یهود و نصاری باید به قرآن و پیامبر اسلام ایمان بیاورند و گرنه هدایت نیافته‌اند.