لیست سوال های محمد هادي حاذقي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اعلی آیه 1 - اسم
تسبیح در واقع براساس تعریف دو واژه عیب و نقص تعریف می شود این دو واژه به چه معناست ؟
توضیح : در همین تفسیر این دو واژه تعریف شده اند
قالب : لغوی گوینده : محمد هادی حاذقی
منبع : تفسیر تسنیم سوره اعلی موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : با یک مثال، تفاوت این دو کلمه روشن می‌شود: مثلا یک یخچال را در نظر بگیرید، اگر این یخچال یک قطعه‌ای را کم داشته باشد می‌گوییم نقص دارد ولی اگر همه قطعات کامل باشند ولی یکی از این قطعات درست کار نکند می‌گوییم عیب دارد.