سوالات جبرانی کلاسهای تدبر در قرآن
بیست و چهارم تير 1391
سوالات جبرانی کلاسهای تدبر در قرآن
آخرین مهلت ارسال سوالات جبرانی، 30 تیرماه می باشد.
فرصت طرح سوال‌های جبرانی حدا اکثر تا 30 تیر ماه است. هر نفر می‌تواند حداکثر 5 سوال به همراه پاسخنامه ارسال نماید و تا سقف 100 امتیاز دریافت نماید.
برنامه تابستانی کلاس‌های تدبر
- 1 تیر تا 30 تیر
» سوالات سوره نازعات و نبا
» طرح سوالات جبرانی

- 1 مرداد تا 30 مرداد
» امتحانات تابستانی 1: سوره مبارکه ناس تا فیل
» امتحانات تابستانی 2: سوره مبارکه همزه تا زلزال
» امتحانات تابستانی 3: سوره مبارکه بینه تا شمس

- 1 شهریور تا 30 شهریور
» امتحانات تابستانی 4: سوره مبارکه بلد تا غاشیه
» امتحانات تابستانی 5: سوره مبارکه اعلی تا مطففین
» امتحانات تابستانی 6: سوره مبارکه انفطار تا نباء

- 28 شهریور (سه‌شنبه- تولد حضرت معصومه)7 مهر (جمعه- دهه کرامت)
» امتحان حفظ جزء 30