گزارش تصویری از غرفه تدبر در نوزدهمین نمایشگاه قرآن
بیست و یکم مرداد 1390
گزارش تصویری از غرفه تدبر در نوزدهمین نمایشگاه قرآن
تصاویری از غرفه جامعه مجازی تدبر در نوزدهمین نمایشگاه قرآن کریم
تصاویری از غرفه جامعه مجازی تدبر در قرآن کریم واقع در:
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم،
بخش رسانه های دیجیتال،
راهروی 9،
ورودی ب، غرفه 69
» ارسال تصاویر: غرفه داران تدبر