دهم آبان؛پایان مهلت مسابقه گل واژه های قرآنی
نهم آبان 1390
دهم آبان؛پایان مهلت مسابقه گل واژه های قرآنی
10 آبان ماه آخرین روز،شرکت در مسابقه گل واژه های قرآنی سایت تدبر می باشد.
مسابقه گل واژه های قرآنی مسابقه ای است که در جامعه مجازی تدبر در قرآن، امکان شرکت در آن وجود داشت .10 آبان ماه آخرین روز شرکت در این مسابقه است.برای شرکت کنندگان جوایز نفیسی از قبیل 3 سکه تمام بهار آزادی، 5 سکه نیم بهار آزادی، 7 ربع بهار آزادی برای حائزین بیشترین امتیاز و 7 ربع بهار آزادی به قید قرعه به 7 نفر در نظر گرفته شده است.
علاقمندان می توانند در روزهای پایانی به وسیله لینک زیر در مسابقه شرکت کنند و بر اساس معیارهای انتخاب برندگان،از جوایز بهره مند شوند.