بیداری اسلامی در قرآن
 تاریخ نگارش : نهم مهر 1396
بیداری اسلامی در قرآن
فاطمه پورشفیع


...و بحرا ً لا یُدرکُ قعرُهُ.....(نهج البلاغه خطبه 198)
قرآن دریایی که به ژرفایش نرسند.
با آغاز رسالت پیامبر اسلام (ع) ، هوشیاری و وبینش مردم شکل می گیرد و افکار جاهلیت رو به خمودی می رود و بهار بیداری درجهان اسلام در پرتو نور قرآن شکوفا می گردد.شناخت حق از باطل نخستین جنبش و حرکت در بیداری اسلامی است ، که تنها وسیله شناسایی آن همان قرآن و عترت است که میزان است و ثقل اکبر و ثقل اصغر نامیده می شود.
خط مش فکری ، سیاسی ، اجتماعی، اخلاقی ودینی فرد را قرآن و عترت تدارک می بیند، شروع این حرکت عظیم در بیداری اسلامی کجاست؟ امواج پر تلاطم تاریخ در صدر اسلام آیا
می تواند مایۀ عبرت ویا انگیزه ای برای نسلهای بعدی و یا قرون بعدی در بیداری اسلامی باشد؟
بیداری اسلامی هدفش حرکتی با موازین اسلامی است موازینی که قوانینش را قرآن و عترت مهیا
می سازد. آنجائی که فتنه ها تاریخ اسلام را تیره کرده باید نقش بیداری در مقابله با فتنه ها بررسی شود . پس برای رسیدن به این منظور اهداف بلند بیداری اسلامی در قرآن را باید جستجو کرد تا هدف و مقصد نهایی مشخص گردد.

 کلید واژه : بیداری اسلامی در تاریخ اسلام، مباهله، ، غفلت و نسیان، ترس و رعب در دل دشمن ،رهبری جامعه در سایه امامت و وولایت

بسم الله الرّحمن الرّحیم


شاخصه ها و مبانی

بیداری اسلامی از منظر قرآن

نویسنده : فاطمه پورشفیع(ارکان)

چکیده :

...و بحرا ً لا یُدرکُ قعرُهُ.....(نهج البلاغه خطبه 198)
قرآن دریایی که به ژرفایش نرسند.
با آغاز رسالت پیامبر اسلام (ع) ، هوشیاری و وبینش مردم شکل می گیرد و افکار جاهلیت رو به خمودی می رود و بهار بیداری درجهان اسلام در پرتو نور قرآن شکوفا می گردد.شناخت حق از باطل نخستین جنبش و حرکت در بیداری اسلامی است ، که تنها وسیله شناسایی آن همان قرآن و عترت است که میزان است و ثقل اکبر و ثقل اصغر نامیده می شود.
خط مش فکری ، سیاسی ، اجتماعی، اخلاقی ودینی فرد را قرآن و عترت تدارک می بیند، شروع این حرکت عظیم در بیداری اسلامی کجاست؟ امواج پر تلاطم تاریخ در صدر اسلام آیا
می تواند مایۀ عبرت ویا انگیزه ای برای نسلهای بعدی و یا قرون بعدی در بیداری اسلامی باشد؟
بیداری اسلامی هدفش حرکتی با موازین اسلامی است موازینی که قوانینش را قرآن و عترت مهیا
می سازد. آنجائی که فتنه ها تاریخ اسلام را تیره کرده باید نقش بیداری در مقابله با فتنه ها بررسی شود . پس برای رسیدن به این منظور اهداف بلند بیداری اسلامی در قرآن را باید جستجو کرد تا هدف و مقصد نهایی مشخص گردد.
چکیده: بیداری اسلامی در تاریخ اسلام، مباهله، ، غفلت و نسیان، ترس و رعب در دل دشمن ،رهبری جامعه در سایه امامت و وولایت


مقدمه:

اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم(59-4)
عملکرد حضرت رسول در مبارزات سیاسی علیه باطل چگونه بود و مسئولیت پذیری ملت مسلمان در این مبارزات چگونه است؟
چه کسی در تاریخ اسلام بر تمام امور احاطه داشت و همه تباین ها و تناقص های مکتب اسلام را
می شناخت؟
او چه کسی بود که زیر بار زور و سیاستهای غلط روز نمی رفت و اسلام را تسلیم فتنه های روزگار نکرد و وبقای اسلام را بر هر چیز دیگری برتری داد و مقدم نمود .
وصی رسول گرامی اسلام (ص) علی ابن ابیطالب (ع)که در دامن رسالت و امامت پرورش یافته بود؛مدیر عرصۀ بیداری اسلامی است که حق را می دید و ناحقی را در نطفه خفه
می کرد.همان دلیرمردی که قاطعانه، قوانین اسلامی را میزان سنجش حق از باطل قرار
می دهد.
او دشمن شناس بود و مکتب رسالت را از هر گونه معامله و افراط و تفریط حفظ می کرد. او اولین مرد جهان اسلام است که بیشتر ازسیصد بار در بطن قرآن از او یاد شده است.
اگر بیداری اسلامی از منظر قرآن مطرح است پس لازم است جهان اسلام از شعاع نبوت و امامت (بشیر و نذیر) بررسی گردد و اهداف غاصبین در تشکلهای مختلف سیاسی با شیوه بدعت گذاری شناخته شود تا بیداری اسلامی بتواند در اهداف بلند خود و ابراز حق طلبی ها به ثمر برسد
ابتدا نگاهی نو به مکتب اسلام در زمان پیامبر می اندازیم که رهبریت جامعه را به فرمان خدا به عهده داشت تا بتوانیم سعی و کوشش ایشان را در رسیدن به اهداف بلندشان که همان بیداری اسلامی ازمنظر قرآن است به نمایش در اوریم.انشاءالله
جلوه ای از بیداری اسلامی در تاریخ اسلام
دعوت پیامبر و مقاومت علی در برابر سرکشان
زمانی که پیامبر هسته های دعوت نخستین را تشکیل داد و مسئولیت دعوت را بدوش کشید و در نهان برای پرهیز از گرفتاری در دعوت ،شیوه سیاسی خاصی را در پیش گرفته بودند.
" وقتی کسانی که به اسلام گرویدند از سی تن زن و مرد افزون شدند و بیشتر آنان از فقرا و بندگانی بودند و از کسانی که در میان قریش شخصیت و عنوانی نداشتند" (سیره ابن هشام-ج1- ص249-261)
فاصدع بما تومر و اعرض عن المشرکین (94-15)
کاری که به انجام آن فرمان یافته ای آشکار کن و از مشرکین دوری کن.
تنها کسانی که نهال بیداری اسلامی را در وجود خود ودیگران بارور می سازند مردم زجر کشیده و محروم و مستضعف هستند؛ مردمی که بدنبال عدالت اند تا با برپایی عدالت حق خود را از چپاولگران بگیرند. از طرفی نبوت و امامت در این راستا دوش به دوش یکدیگر تلاش می کردند تا حق گویی و حق طلبی به معنای واقعی برای عدالت خواهان و محرومان جامعه پیاده شود.
آنچه را که علی (ع) از نبی خدا آموخته بود ایجاد پایگاههای مردمی بود تا بتواند اهداف بلند اسلامی رادر بین امت مسلمان پیاده کند،و رشد دهد آنچنانکه مردم از نظرفکری وبینش اسلامی و سیاسی و اجتماعی بصیرت لازم راکسب کنند، تا بتوانند آسیب شناسی سیاسی را سرلوحۀ اقتدار ملّی در جهان اسلام قرار دهند و بر این اساس در تاریخ اسلام وجود شخصیتهای مقتدری ، چون عمار بن یاسر و ابوذر و مالک اشترووو...که از پیشتازان و تربیت شدگان این مکتب هستند مثال زدنی است.
پایگاه قرآنی علی (ع) پایگاه مردمی بود . پایگاه قرآنی علی (ع) رنگهای متفاوت عناد را در
تشکلهای سیاسی و دینی و فرهنگی موجود در حکومت اسلامی را نمی پذیرد و با اموال غصبی مخالف است و هر مالی را که سران حکومت غصب می کردند با نظارت خود به بیت المال بر
می گرداند .
"........هر مالی را که او (عثمان )از مال خدا به دیگران داده باشد به بیت المال باز می گردانم ، هیچ چیز حق را از میان نمی برد..... و کسیکه حق بر او تنگ باشد ، ستم بر او تنگ تر است."
(شرح نهج البلاغه ص269-270)
علی (ع) با رهبری جامعه آن روز سعی می کرد پایگاههای مردمی را از انحراف و فتنه ها دور سازد و هرگز با دشمنان سازش نمی کرد .
"انّ هولاء قد تمالؤ ُ علی سخطه امارتی و ساصبر ما لم أخف علی جماعتکم فانّهم ان تمّموا علی فیالة هذا الرأی انقطع نظام المسلمین .......
اینان بر خشنودی از حکومت من اتفاق دارند ، من نیز تا هنگامی که خطری برای جماعت شما احساس نکنم صبر و مدارا می کنم زیرا اینان بر سست کردن این رأی (حکومت من) موفق شوند نظام مسلمانان از هم می پاشد ......."(حسین استاد ولی-نهج البلاغه - خطبه 169)
معصومین (ع) هیچ گاه از مبارزه با دشمنان سر باز نزدند .انگیزه آنان در مبارزات سیاسی ودینی حفظ ارزشهای اسلامی ودفاع از خط مش مکتب اسلام بود بهمین دلیل مورد تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمن قرار می گرفتند ،" فبّدل الذّین ظلموا قولاً (59-2)، پس با تغییر حکم خدا ، ولایت بر مردم را سرپرستی و دوستی قلمداد کردند وبا این استدلال غاصبین ولایت ، بدعتها را رواج دادند."(ولایت در قران – کافی- باب حجت -ج1- )
در حالیکه خداوند در قرآن می فرماید : ....فلن تجد لسنّت الله تبدیلاً و لن تجد لسنّت الله تحویلاً
(43-35) تو هرگز برای سنت خداوند تبدیل و تغییری نمی یابی.

..الیوم یئس الذّین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون.....(3-5)
امروز کافران از شکست دادن دین شما نا امید شدند از این رو از آنان نترسید و از من بترسید .
اگر در تاریخ اشخاصی چون معاویه و یاران بد سگال در برابرامام ایستادند این همان نقطه شروع ظلم وستم و به عبارتی استعمار و استثمار بشریت بود که به شکل تهاجم فرهنگی در لباس اسلام طی سالیان دراز عرض اندام کرد. هدف آنان کسب مقام وغارت بیت المال بود وبرای رسیدن به مقصود ننگین خود، از هیچ گونه خدعه و نیرنگ کوتاهی نمی کردند. شیوۀ آنان در چپاول مردم ، ایجاد طرحی نو بصورت بدعتها و نوآوریهای جدید بود و متأسفانه مردم بی بصیرت آن زمان گول توطئه ها ی دشمن را خورده واز اطاعت امام و مولای خود دور شده و رهبر خود را ،علی (ع) را تنها گذاشتند که اگر چهل تن، یارامام خود بودند هرگز خلافت به دست نابکاران وهابیت امروز نمی افتاد .
"عباد الله لا ترکنوا الی جهالتکم ، و لا تنقادوالاهوائکم ، فانّ النّازل بهذاالمنزل نازل بشفا جرف هارٍ ، ینقل اردّی علی ظهره من موضع الی موضع لرای یحدثه بعد رأی یرید ان یلصق ما لا یلتصق و یقّرب ما لا یتقارب ......"
"ای مردم به نادانی خود تکیه مکنید و تسلیم هوای نفس خود نشوید ، زیرا آن که در چنین جایی خانه کند بر لب پرتگاهی سیل گیر و ویران خانه کرده بار گمراهی و هلاکت را به دوش گرفته از سویی به سوی دیگر می برد.زیرا اندیشه باطلی را یکی پس از دیگری پدید می آورد و می خواهد آنچه را
نمی چسبد بچسباند و آنچه را نزدیک نمی گردد نزدیک سازد. "( نهج البلاغه – حسین استاد ولی -خطبه105)
دیگر از مواردی که غاصبان را رو در روی ولی خود قرار داد ، عملکرد نا شایست مردم در جاهلیت آن زمان بود .زیرا مردم رشد عقلی نداشتند و دنبال ظواهر بودند و دشمن از این فرصت استفاده کرده واهداف دیکتاتوری و استعماری خود را با شایعه پراکنی و ترور و کشتار و حتی کشتارهای دست جمعی و ایجاد تفرقه بین اقوام وقبایل و از همه مهمتر تنشهای مالی و اقتصادی سرو سازمان می داد.
پس با مطالعه دقیق وتفکرعمیق و بینش لازم در باب زندگی اولیای الهی وغصب ولایت و ظلم وستم و تجاوز به حق و حقوق بشر، اسرارنهفته ای آشکار می گردد و به ما می فهماند که: " تاریخ عبرت است و تحت لوای بصیرت ملّی ، بیداری اسلامی در جوامع بشری محقق خواهد شد."
بیداری اسلامی در جریان مباهله
فمن حاجّک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثّم بتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین (61-3)
روز مباهله "24 یا 25ذی الحجة " درمحلی بیرون شهر مدینه و مسجد آن "مسجد الاجابة" بوده است
شرکت کنندگان در مباهله حضرت رسول گرامی و دخت گرامی ایشان، حضرت فاطمه الزهراء (س) و علی ابن ابیطالب(ع) و حسن ابن علی (ع)و حسین ابن علی(ع) بودند.
گرچه پیامبر گرامی شخصاً می توانست گروه مخالف دین اسلام را نفرین کند ولی خدا و رسول به ما فهماندند که فرزندان ایشان ، وصی رسول خدا در دعوت به حق و اهداف بلند ایشان در مبارزات سیاسی و دینی وتداوم گر این حرکت عظیم تا قیامت می باشند؛ و از این حرکت
سیاسی و دینی باید آموخت که دین از سیاست جدا نیست پس:
1- "در امت ساکت و ترسو خیری نیست . کنتم خیرٌ امة اخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف و تنهون
عن المنکر.....؛ شما مسلمانان بهترین گروهی هستید که از جانب خدا برای مردم جهان پدیدار
شده اید به کار پسندیده امر می کنید و از کار زشت باز می دارید.(110/3)
2- امر به معروف و نهی از منکر در صورتی محقق می شود که مسلمانان به صورت یک امّت متّحد و واحد دست در دست یکدیگر دهند و قدر نعمت وحدت را بدانند واز تفرقه دوری کنند.
"واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفّرقوا و اذکروا نعمت الله علیکم"(103/3) نعمت بیداری در دست مسلمانان است ( قرآن ) که با علم و تعقل براحتی مفاهیم آنرا در می یابند و می توانند در پرتو آن حاکمیت خود را در اهداف بلند ایدئولوژی و فرهنگی وسیاسی و حتی سازندگی و تولید به اثبات برسانند و متفرّق نشوند تا مورد سوء استفاده جهان استکبارواقع نشوند.
3- دستورات دینی حاکم بر تعهدات انسانی باشد و صداقت و عدالت درپرتو آن در رأس انجام وظیفه قرار گیرد؛ پس با فساد مقابله می شود و خوبیها شکل می گیرد و خود جوشی مبارزات علیه فساد مالی و اخلاقی ظهور می یابد، و بر این اساس متوجه می شود که" ذلک بانّهم کانوا یکفرون بایات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون" کافران به نشانه های الهی کفر
می ورزند و حق گرایان و حق گویان الهی (انبیاء(ع)را می کشتند تا نشانی از اصل ایمان نماند اینان متجاوزان به اصل ایمان هستند..(112/3)
4- مسلمانان مسئول اصلاح تمام جوامع بشری هستند.اٌخرجت للنّاس، پس شیوه کاری آنان باید در جهت بیداری اسلامی فعّال باشد و ظالمان را بشناسند و در مقابل دروغ و افترا بایستند و بدانند آنان که بر خدا افتری می بندند ستمکارانند."فمن افتری علی الله الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون"(94-3) "(محسن قرائتی- برگرفته از "کتاب دقایقی از قران"ص26)
لا تحسبّن الذّ ّین قُتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاءٌ عند ربهم یرزقون (169-3)
"مسلمانان واقعی در جهت برافراشتن پرچم اسلام و حقانیت آن و بیداری مردم مسلمان جهان سعی و تلاش بسیار کنند اگرچه که کشته شوند .گمان نکنید که کسانی که در راه خدا کشته میشوند مردگانند نه!،بلکه زندگانند ودر نزد پروردگار خود روزی دارند." مسلمانان باید اهداف پلید دشمنان غربی را شناسایی کرده ودرسیاست خارجی خود از موضع قدرت نه ضعف عمل کنند و دشمن خارجی (مستکبران شرقی وغربی) باید مسلمانان را بپذیرند (قبول داشته باشند) و به سنت و اعتقادات آنان
احترام بگذارند نه اینکه در حرکت بیداری اسلامی آنان خدشه ای وارد کنند این برای آنان بهتر است
ولی بیشتر اهل کتاب فاسقند واهداف پلید خود را دنبال می کند. ... و تؤمنون بالله و لو امن اهل الکتاب لکان خیراً لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون(110/3)
ای مؤمنین اگر از کسانی که کفر ورزیده اند اطاعت کنید شما را به عقب (به کفر وجهالت دوران
جاهلیت ) باز می گردانیم پس زیانکار خواهید شد.
یا ایهاالذّیّن امنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردّوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین (149/3)
آنان که در مسیر الهی وبا برپائی پرچم اسلام ، استوارحرکت می کنند و مردم را به شریعت دعوت
می کنند واز هوای نفس منکران دین (ماهواره)پیروی نمی کنند (فلذلک فادع واستقم کما اُمرت و لا تتّبع اهوائهم ..)(15-42)"همچنان در راه دین استقامت دارند نه خوفی و نه ترسی دارند و یاران اهل بهشت هستند" (13و14/46)
جریان مباهله یک قضاوت و حکمرانی عملی و نظری در اثبات دین اسلام وولایت بود چنانچه امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب (ع) می فرمایند : هر حاکم که به غیر از نظر اهل بیت معصوم پیامبر (ص) قضاوت کند طاغوت است.(دعائم الاسلام ج2،ص530)
حکمرانی و قضاوت در امور مردم باید همراه با عدالت باشد عدالتی که مولای به پیروان خود آموخت ومسلمانان نباید از خط ولایت دوربمانند که کلید سعادت و خوشبختی جامعه ، بر سر کار آمدن افراد لایق و مبتکر و خّلاق و ولایتی است . فردی که مسلمان و مجری دستورات الهی و پیرو خط ولایت باشد تا بتواند بدون غرض ورزی رفتارشایسته ای را در پیش بگیرد تا جامعه به سوی انحراف اخلاقی و عقیدتی کشانده نشود."ألم یان للذّین امنوا ان تخشع قلوبهم لذکرالله و ما نزل من الحقّ و لا یکونوا کالذّین اوتوالکتاب من قبل فطال علیهم المد فقست قلوبهم و کثیرٌ منهم فا سقون " (16/57)آیا برای کسانی که ایمان آورده اند وقت آن نرسیده که دلهایشان برای خدا و برای آنچه از
حق نازل شده فروتن و خاشع شود ( شناخت حق از باطل) و مانند کسانی نباشند که پیش از آنها کتاب آسمانی به آنها داده شده بود پس مدت عمر و خوشی زندگی بر آنها طولانی شد و دلهایشان سخت گردید و بسیاری از آنان فاسق و نا فرمان بودند.
بیداری اسلامی ارزشها ی دینی و اخلاقی را حفظ می کند ولی در قوانین غیر الهی همواره تضاد و تناقص دیده می شود: لو کان من عند الله لوجدوا فیه اختلافاً(84/4)
آنجائی که تضادها و تناقصها در بین مسلمانان مانور دهند این منشأ نا بسامانیهاست پس باید متفرّق

نشد و با نا اهلان (آنان که پشتیبان گروههای تروریستی هستند )مبارزه کرد تا گرگ های گرسنه استعمار و استثماربه طمع طعمه در اهداف خود موفق نشوند .

نماز و اهمیت آن در بیداری اسلامی:

نماز فرمان الهی است . عشق به خداوند ، پایبندی به ارزشها و حفظ ارزشهاست . نماز جبران کننده خطاهاست ، پس نماز بخصوص نماز جماعت ، وحدت ، ایستادگی در برابر دشمن را به انسان
می آموزد.
لیأخذوا اسلحتهم ............ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم ......(102/4)
نمازدررکعت اوّل اسلحه می خواهد ودر رکعت دوّم هم اسلحه و هم ابزاردفاع.(محسن قرائتی – دقایقی از قران)

پس صراط مستقیم که همان راه علی (ع) است فراموش نباید کرد که راه علی ، مقابله با
تهاجم دشمنان اسلام و خودگامگی آنان است.تا علی(ع) شناخته نشود بیداری اسلامی مفهوم پیدا
نمی کند . تا علی (ع) را در میدان مبارزه حق علیه باطل شناخته نشود توطئه ها و فتنه های پنهانی دشمن آشکار نخواهد شد.
براستی روز یأس دشمنان را با تحلیل سخنان علی (ع) در خطبه ها و نامه ها ی او در نهج البلاغه باید شناخت.خداوند در قرآن کریم می فرماید:
...... الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام فمن اضطر فی مخمصة

غیر متجانف لاثم ....(3-5)امروز دین شما(اسلام) را برایتان کامل و نعمت خود را (ولایت )بر شما

تمام کردم و اسلام را به عنوان آیین استوار و پایدار پذیرفتم ..............

اگر بشر امام علی(ع) و اهداف بلند او را می شناخت در هر دوره از زمان غیبت در وادی حیران وسرگردان فرو نمی رفت ولی دل مطمئن است که خداوند تعالی در هیچ دوره ای از زما ن ، زمین را خالی از حجت قرار نمی دهد پس بر این مبنا از حجتهای الهی باید بصیرت آموخت تا پرچم کفر و نفاق و فتنه بدست گروهکهای تروریستی مثل داعش و وو.... برافراشته نشود.
آنچه در ابتدا آیه ولایت مطرح است بازداری از حرام خواری یعنی(حلال خدا حرام و حرام خدا حلال کردن) ، فسق و فجور و توطئه ها و مسلکهای غیر اسلامی و تشکیل فرقه های ناصواب است و بعد "ولایت " نور می گیرد و خط مش سیاسی و دینی بگونه ای مسیر فکری انسانها را مشخص
می کند که دین از سیاست جدا نیست. انسان در بعضی موارد برای رفع نیازمندی جامعه در مسیر علم و فناوری و گسترش تکنولوژی(مضطر در آیه) می تواند برای رفع گرسنگی (نیاز جامعه) بی آنکه میل به گناه داشته باشد(وابستگی به شرق و غرب)وبا حفظ استقلال در کسب موفقیت جامعه اسلامی بکوشد و از نخبگان و تلاش بی شائبه آنان استفاده نماید . تاپیروزی با حفظ استقلال بدست آید وزمینه رشد را فراهم سازد.
"ربنّا انّی اسکنت من ذریّتی بوادٍ غیر ذی زرعٍ عند بیتک المحّرم ربّنا لیقیموا الصّلوة فاجعل افئدة من النّاس تهوی الیهم و ارزقهم من الثّمرات لعلّهم یشکرون"(37/14) "پروردگارا من بعضی از فرزندانم را در دره ای بی کشت وزرع در نزد خانه تو (قبله مسلمین) ساکن کردم . پروردگارا ، تا نماز را برپا
دارند پس چنان کن دلهایی از مردم به سوی آنها میل کنند ، از محصولات گوناگون روزی آنان گردان
باشد که سپاس گزارند." از این آیه نیز می توان استفاده کرد که نماز وصل به الوهیت وتسبیح خدا است و شناخت الوهیت وعبودیت ، بصیرت لازم راموجب می گردد و در پس آن عملکرد انسان به سوی جهت معین (قبله)که همان استقلال فردی و اجتماعی بشر است که می تواند زمین بی آب و علف(مرده) را با حرکت جهاد گونه خود (ایثار)زنده نماید. (کنایه از آبادانی کشور) وکشورهای دیگر را متحیّرسازد که در نتیجه
بیداری اسلامی در پی آن درسراسر جهان پایه ریزی می شود، که این مسیر شکوفا نخواهد شد مگر با شناخت خدا و عترت (ع) با حرکت عظیم در این راستا، که می تواند کوه را از پا در آورد و این آغازی برتولید ملّی وحمایت از کار وسرمایه ایرانی است که تا در حاشیه همت مضاعف و کار مضاعف وبا سیستم اقتصاد مطلوب همراه نگردد موفق نخواهد شد .(نویسنده)
غفلت- نسیان:
ذلک ان لم یکن ربّک مهلک القری بظلمٍ و اهلها غافلون(131/6)
ارسال پیامبران برای این است که پروردگارت هرگز هلاک کننده مردم شهر ها و روستاها به ستم نبوده در حالی که اهلشان غافل باشند.(ای مردم خواب غفلت را رها کنید و به خود آیید که از غفلت شما دنیا و آخرتِ جوامع بشری تیره و تار خواهد شد و سبب ساز هلاکت ابدی خواهید بود.)
و لکلّ درجات ٌ ممّا عملوا و ما ربّک بغافل عمّا یعملون(132/6)
برای هر یک مراتب و درجاتی است از آنچه عمل کرده اند و پروردگار تو از آنچه می کنند غافل
نیست.(این جهان آزمایش است پس بیهوده مباش و در کسب امتیازات و درجات علمی و سازندگی
کوشا باش و بدانید که آنچه می کارید درو خواهید کرد و خداوند از قصد و غرض شما آگاه است و غافل نیست)
یا ایّها الذین امنوا ان تنصروا الله ینصرکم و ثبت اقدامکم(7/ 47)
ای ایمان آورندگان اگر خدا را یاری کنید خدا شما یاری می کند و گامهایت را استوار می سازد . که اگر خدا و قرآن را فراموش کنید هلاکت و سر درگمی انسان را نابود می سازد. ........حتیّ نسوا الذکر و کانوا قوماٌ بورا (18/25)
قرآن ثقل اکبر و اهل بیت (ع) ثقل اصغر است و جداشدنی نیست این دو در کنار یکدیگر حق را از باطل جدا می سازند و انسان را از غفلت و نسیان باز می دارد ، غفلت و نسیان جایگاه ایمانی (بصیرت)را تاریک می کند و باطل گرایی را در ابعاد گوناگون (تفرقه و صورتهای مختلف فرقه گرایی) جلوه
می دهد وبالاخره سبب سازغلبۀ دشمن برمسلمانان می باشد.مسلمانان باید از غفلت ونسیان دور بمانند و همواره بیدار باشند (غرور ملّی غفلت و نسیان را نمی پذیرد) تا بتوانند در برابر دشمنان فکری و عقیدتی ویا نظامی بایستند و از خود و مظلومان جهان دفاع کنند.
اذن للذین بانّهم ظلموا و انّ الله علی نصرهم لقدیر(39/22) به آنان که جنگ بر آنها تحمیل می شود رخصت جهاد و نبرد داده شد زیرا به آنها ستم شده و خداوند بر یاری آنها کاملا تواناست.
خواری و ذلّت را حتی ناخواسته نباید بپذیرد و همیشه عزّت را باید در غرورمعنا داد تا پرورش یابد و انسان باید بداند که همانا ذلّت صفتی ازغفلت ونسیان است و باید دانست که دشمن در انتظار چنین موقعیتی است تا اهداف خود را پیاده کند، پس به خود اجازه تهاجم می دهد وبا روشهای گوناگون تهاجم فرهنگی و تحریم واغفال افکار جوانان ازطریق شیوه های صوتی و تصویری مانند ماهواره و اینترنت، و دنیای مجازی تبلیغات سوء ضد دینی خود در سطح وسیع گسترش می دهد. اگر بشر آگاه باشد و بصیرت لازم را از طریق منابع علمی و دینی بدست بیاورد فرمان الهی را اجرا کرده همچنانکه خداوند در قرآن می فرماید:
"... واجتنبوا قول الّزور..."(30/22) می تواند محکم واستوار در برابر لغزشها بایستد و از هیچ گونه مانور و تحریکات سوء دشمنان هراس به دل راه ندهد که از این طریق شکر نعمتهای الهی را عملاً بجا آورده است . "لئن شکرتم لازیدنّکم" اگر شکر کنید هر آینه نعمتهای شما راافزون خواهم کرد
(7/14) انسانی که عزّت شناس است پس حق شناسی و حق طلبی را در اهداف بلند خود پایه ریزی می کند تا بتواند شکر الهی را به نحو احسن بجا آورد و از نسیان وغفلت دور بماند "قال لا تؤاخذنی بما نسیت و لا ترهقنی من امری عسراً(73/15) موسی گفت : مرا به آنچه فراموش کردم مؤاخذه مکن و مرا در کارم به مشقت و سختی وامدار(بر اثر غفلت ونسیان). مژده که خداوند در قرآن به حق طلبان
بشارت می دهد که مربی دیگر جوامع باشند: لهم البُشری فی الحیاة الدنیا و فی الاخرة (64/10) آنان را در زندگی دنیا و آخرت بشارتی است و " لقد نصرکم فی مواطن کثیرة"(25/9)حقاً که خداوند شما را درمواضع بسیاری یاری می کرد.
بدانید که دشمنان با اهداف ننگین خود با بیداری جوامع بشری نابود خواهند شد همچنان که فرعونیان با غرق شدن در دریای کفر خود نابود شدند."فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیمّ بانّهم کذّبّوا بایاتنا و کانوا عنها غافلین"(13/7-7) مردم بیداروهوشیار ازحیله ها و خدعه های دشمنان نگران نباشند که خداوند
همواره سست کننده کید و نیرنگ کافران است......وانّ الله موهن کید الکافرین(18/8)
بیداری اسلامی و ایجاد رعب و وحشت در دل دشمن:
آنگاه که ایمان شکل گیرد و مسلمان از کافر تمیز داده شود و معیارهای اخلاقی، اسلامی رو به رشد رود ، بیداری شکل می گیرد (البته در سایه هدایت رهبری دانا و عالم) و غفلتها ازبین می رود و ظلم و ستم جائی برای مانور ندارد ، وحقانیتها نمایان می شود وباطل گرائیها رنگ دانه های خود را از دست می دهند واین آغاز رعب و وحشت دردل دشمنان اسلام است (هدایت رهبری و یکپارچگی ملت).
"هم العدو فاحذرهم" آنان دشمنند پس از آنان حذر کنید.(4/63)
انّ الکافرین لکم عدوّا مبینا " کافران به شما آسیب می رسانند ،قطعا آنان دشمنی آشکارند (101/5)
قاتلوهم یعذّبهم الله بایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین(15/9)با آنها بجنگید تا خداوند آنها را به دستان شما عذاب نماید و خوارشان گرداند و شما را بر آنها پیروز سازد و دلهای زخم خورده شما را از مشرکان شفا بخشد.
" واعدوا لهم ما استطعتم من قوه " آنچه توان دارید برای مقابله با دشمن آماده سازید.(86/8) جنگ با دشمنان فقط با اسلحه وبرخورد نظامی و ایجاد خون ریزی نیست ،بلکه ملت مسلمان و اهل تعقل و تفکرو بصیرت وخلّاق با شیوه های پسندیده خود در مراحل سازندگی و تولید وبهره وری می تواند از طرفی در دل دشمن رعب و وحشت اندازد و واز طرف دیگر جوامع بشری و زیرسلطه را ازخواب غفلت بیدار سازد .
بارها در قرآن آمده که ملتّی که اهل تعقل نباشد سقوط می کند...و یجعل الرجس علی الذّین لا یعقلون(100/10)
انسان در مسیر پیشرفت و نوآوری باید حرکتی سازنده را در تحت لوای پرچم استقلال ایجاد کند تا بتواند رعب و وحشت را در دل دشمن مستمرسازد ولی در این حرکت عظیم باید مراقب باشد تا اسیر خرافات و گرایشهای قومی و قبیله ای نشود که انسان اسیر گرایشهای قومی جایگاه عقل را به باطل می دهد و از بازدهی مفید بازمی ماند.
و اذا قیل لهم اتّبعوا ما انزل الله قالوا بل نتّبع ما الفینا علیه اباءنا او لو کان اباؤهم لا یعقلون شیئا و لا یهتدون(170/2)و چون به آنها (مشرکین و کفار)گفته شود از آنچه فرو فرستادیم پیروی کنید گویند: بلکه از آنچه پدرانمان را یافتیم پیروی می کنیم . آیا پیروی می کنند هر چند پدرانشان چیزی را تعقّل نمی کردند و به راهی هدایت نمی یافتند.
"به جرأت می توان گفت دلیل همه انحرافات سیاسی و اعتقادی که تا کنون امتها با آن رو به رو
بوده اند و بعضا به نابودی و انحطاط آنان نیز منجر شده ، رفتار ها ،تصمیم گیری ها و موضع گیری های بدون بصیرت بوده است....خود جوانان باید در این زمینه تلاش کنند . دشمن را باید شناخت ،
روشهای دشمن را باید شناخت ، این کاری است که بر عهده خود جوان هاست"
(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم 27/7/1389 )
ایران انقلابی در ادامه راه پیروزی وسازندگی باید درسهای رهبر خود را فراموش نکند و همواره
آویزه گوش خود قرار دهد که پند های رهبرو روشنگریهای ایشان در تمام مراحل، نقطه آغازین رعب و وحشت در دل دشمنان است.
و قال علی علیه السلام:
"علیکم بطاعة من لا تعذرون بجهالته"(4671)بر شما باد به اطاعت از کسی که در نشناختن او عذرتان پذیرفته نیست.(نهج البلاغه حکمت 156)
و قال علی علیه السلام : من احدّ (4677)سنان (4678)الغضب لله قوی علی قتل اشدّاء الباطل(نهج البلاغه – حکمت174) هر که نیزه خشم خود را به خاطر خدا تیز کند بر نابود کردن سخت ترین باطل ها توانا گردد.
باید در اطاعت کتاب الهی مصصم بود و امر خدا را در برپایی عدالت در رأس زندگی سیاسی و اجتماعی و دینی قرار داد که عدالت محوری حرکتی دیگر در جهت ایجاد رعب و وحشت در دل دشمن است."إنّ الله یأمر بالعدل.....(97/ 16)
بطور کلی درحق گرایی و حق اندیشی جایی برای مانور باطل گرایی نیست زیرا آنجا که حق مطرح باشد عدالت بر پا می گردد وعدالت پذیری بیعدالتی را نمی پذیرد وبر این اساس اسلحه گرم و سرد مبارزات سیاسی مسلمانان،دشمن داخلی و خارجی را هدف قرار می دهد بگونه ای که دشمن در مقابل،
تاب مقاومت ندارد واز طریق تهاجم فرهنگی وتوسعه اندیشه های باطل فرهنگ سازی می کند تا دین
گریزی در بین مسلمانان متداول گردد وبدین ترتیب فهم عمیق وبصیرت لازم درانسانهای طالب حق کمرنگ شود ،و باطل گرایی در شکلهای مختلف نفسانی و جسمانی رشد یابد؛و گاهی هم دشمن با تحریم هایی سعی دارد کمبود و نقصان ایجاد کند تا کشورهای مورد نظر را صید کند و تحت سلطه خود قرار دهد تا اهداف استثماری لطمه نبیند که تمام این نگرشها و عملیات پوچ در اهداف پوچ ناشی از رعب و وحشت ایجاد شده در وجود دشمن است. (نویسنده)
حج وزیارت وتأثیر آن در بیداری اسلامی:
تنها راه رسیدن به معنویات مناجات است.عبودیت در درگاه الهی وبندگی خالصانه خداوند یکتا ، زمینه ساز مبارزات سیاسی است.حج قصد ارتباط با دیگران است . حج زیارت خانه خدا واظهار بندگی در برابر پروردگار و قربانی کردن نفس در برابر تمایلات و خواستها و آرزوها یست که انسان را از حق گرائی و حق گوئی باز می دارد و به سوی دنیا و دنیا پرستی می کشاند .علی ابن ابیطالب(ع)فرمودند: "انّ الیوم عمل و لا حساب و غداً حساب و لا عمل(نهج البلاغه- خطبه 42)
امروز روز عمل است و حسابی نیست ، فردا روز حساب است و امکان عمل نیست.
حج معرفی ملل و اقوام به یکدیگر است . تنها قصد این سفر روحانی شناخت شیطان و عوامل دست نشانده اوست. افسوس که سرزمین وحی توسط بدعتگذاران و عوامل دست نشانده شیطان بزرگ (جهانخواران غربی- آمریکا) اداره می شود در صورتی که می توانست با اندیشه های باطل مبارزه کند وشبهات عقلی ونظری را برطرف نماید و پلیدی و نفاق را از بین مسلمانان برطرف سازد و
حکومت عدل الهی را در بین مسلمانان جهان بر پا سازد و به واژه حج معنا بخشد، ولی اکنون متأسفانه سرزمین وحی سرزمین امن الهی دستخوش نامردیها شده که در پس آن کشتارهای بیرحمانه سعودی در منی و یمن و از آن بالاتر کشتن رهبران سیاسی ومذهبی مسلمان در آن کشور از اهداف این رژیم خائن به اسلام است که در بین مردم مسلمان تفرقه ایجاد نماید ودر کشورهای غیر مسلمان ،اسلام هراسی و شیعه کشی رارواج دهد .(نویسنده)
"امّا الظّلم الذّ ّی لا یترک فظلم العباد بعضهم بعضاً " امّا ستمی که رها نگردد ستم بندگان به یکدیگر است.(نهج البلاغه – خطبه 176)
علی (ع) می فرمایند: مردم دو دسته هستند : پیروان شریعت ، و آورندگان بدعت که از سوی خدای سبحان دلیلی از سنت و پرتوی از برهان و حجت ندارند.(نهج البلاغه- تحریم بدعتها – خطبه 176)
"خداوند سبحان کعبه را نشانه اسلام و حرم امن الهی قرار داد زیارتش را واجب ، حقّش را لازم و رفتن بسویش را بر شما حتم گردانید."(نهج البلاغه – خطبه 1)
بندگی خالصانه به عبادت تنها نیست که عبادت زمینه بینش اسلامی و تفکرات دینی را فراهم می سازد.
حج بندگی خالصانه را در تصویری از جهاد با نفس و تربیت نفس به شیوه اسلامی مهیا می سازد ، شیوه ای که از اجداد طاهرین و انبیاء سلف همچون ابراهیم خلیل(ع) به یادگار مانده است. بصیرت وبیداری نیاز به تحّرک و کار و اندیشه و خلاقیّت دارد پس در این راستا ابتدا رنگ خدائی "صبغة الله" که بهترین رنگ است می تواند عرصه جهاد و سازندگی را در پیشرفتهای علمی وفرهنگی و فناوریها رونق دهد.
توسعه و پیشرفت در کنار روح ایمان و برأت از مشرکین و کافرین ،حقانیّت دین اسلام را در پرتو استقلال نشان می دهد و باید در این عرصه تلاش کرد و ثابت قدم بود و حیثیت اسلام را به منافع زود گذر نفروخت.
اذان من الله ورسوله الی الناس یوم الحج الاکبر انّ الله بریٌ من المشرکین.......(3/9)
اعلان از ناحیه خدا ورسول در روز حج اکبر که خدا ورسولش از مشرکان بیزارند.مشرکان ایمان ندارند و در برابر خدا می ایستند و ادعای خدائی دارند، و حکومتهای دنیا را می خواهند براحتی قبضه کنند . خداوند (ادامه آیه) به آنان می گوید : توبه کنید که اگر توبه نکنید پس حق را پایمال کرده و اینان
با پایمال کردن حق ، خدا را عاجز نتوانند کرد و عذابی دردناک برای کسانی که کافرند و دنبال رو
باطل هستند.
....فاجتنبوا الرّجس من الاوثان واجتنبوا قول الزّور (30/ 22)
ای مردم از بتهای پلید (دیکتاتورهای جهانی و غارتگران و جهانخواران عزّت مسلمانان ) پرهیز نمایید
واز گفتار باطل و انحرافی (شایعه ) دوری کنید و نگذارید به شما زور بگویند.هدف اصلی حرکت در
مسیر تقوی است و این مسیر بصیرت می خواهد پس چشم های خود را رو به حقایق نبندید که این آغاز ذلّت است و خیانت به ارزشهای انسانی است.
حنفاء لله غیر مشرکین به ........(32/22) مخلصان و حق گرایان خدا باشید .
ومن یشرک بالله فکانّما خرّمن السماء فتخطفه الطّیر او تهوی به الرّیح فی مکان سحیق (31/22) هر کس به خدا شرک آورد بدان ماند که از آسمان افتاده و مرغان او را می ربایند یا تند باد اورا به نقطه ای دور پرت می کند .
نوکر بیگانه که اینگونه باشد راه حق را نیافته و نه تنها مشرک است بلکه ابزار دست بیگانه
می شود گویی اینکه آنان از آسمان بندگی فرو افتاده و مرغان اورا می ربایند (دزدان عزّتها و مدعیان تمدنّها)وبه نقطه دور (غوطه ور در لجنزارها) پرتاب می کنند.(نویسنده) یعنی او را چنان تحت استعمار و استثمار خود قرار می دهند که هویّت ملّی و عزّت دینی را از دست می دهد یا بطور کلّی فراموش می کند.
أجعلتم سقایة الحج .......والله لا یهدی القوم الظالمین (19/9)
آیا آب دادن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام در نزد خداوند جهاد برای کسانی است که به خدا و روز آخرت ایمان دارند. این دو نزد خداوند مساوی نیست و خداوند ستمگران را دوست ندارد. پیروی ازحق و زنده کردن سنتهای رسول خدا و علی ابن ابیطالب(ع) یعنی نبوت و امامت مانند آب
دادن به حاجیان است که عطش بی قیدی و بی تکلیفی را حل می کند و خانۀ خدا را از ظلم و ستم پاک می سازد (بیداری اسلامی). ای مردم ظالمان و ستمگران را بشناسید و از فتنه ها دوری کنید . در آزمونهای الهی هوشیار باشید و خانۀ خدا را از دست مشرکان وشیطان پرستان تا قیامت محفوظ دارید
حافظ حدود الهی باشید تا خداوند شما را در حیات ملّی و دینی و گسترش و بقاء آن یاری نماید .
والحافظون لحدود الله و بشّر المؤمنین (112/9)
رهبری جامعه در سایه امامت و ولایت و
هدفمند بودن نهضتها
آنچه که اولیای الهی بصورت پنهان و آشکا ربرای نهادینه کردن مسیر حق(صراط مستقیم) درمبارزات خود علیه باطل انجام می دادند تأییدی بر جنبشهای انقلابی و حرکتی برای حمایت از اسلام و پشتیبانی از آن بود تا چهرۀ نورانی و بی آلایش مکتب اسلام از صورت زشت و انحرافی حکمرانان زمان متمایز گردد. "و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرا ً ان یکون لهم الخیرةٌ من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضلّ ضلالاً مبینا ً(36/33)
نه هیچ مرد و زن مؤمنی حق ندارد در جایی که خدا و پیامبرش تصمیمی می گیرند در برابر آن مخالفت نماید، که هر کس که خدا و رسولش را نا فرمانی کند مسلما ً در گمراهی آشکار است.
"اولیای الهی با قدرت رهبری و نظارت مستقیم خود بر امور شیعیان و هدایت و راهنمایی آنان از نظر فکری و عقیدتی و رفتاری ، خود را برای ایجاد پایگاهی نیرومند و متشّکل از جنبش شیعه آماده
می ساختند. "(استاد عادل ادیب- برگرفته از کتاب سیره پیشوایان ما)
"گاهی گرفتاریها ی مردم و مشگلات در آن روزگاران سیاه بر در و دیوار حک می شد تا مردم بر آن
آگاه گردند".(زندگانی امام موسی از قریش ص 190)
گاهی خدعه ها ونیرنگ های بسیاری توسط حاکمان وقت انجام می شد ، آنان با زیر نظر داشتن
شورشیان و کوشش در جلب عواطف علویان و از بین بردن شخصیت معنوی قصد داشتند تخم شک و تردید را در بین مردم نسبت به اهل بیت افزایش دهند و نقش رهبری ولایت را کمرنگ یا سرکوب نمایند.
"شورشهای بسیاری در زمان ائمه (ع) برای حفظ جنبشهای اسلامی انجام می گرفت ولی این شورشها گاهی سرکوب و گاهی پیروز می گردید.
پایگاه مردمی و همراهی و همدلی مردم هم بوجود می آمد . مثلا ً یکی از وقایع زمان امام رضا(ع) اینگونه بود: پس از قتل "فضل بن سهل" شایع گردید که قتل اوطبق نقشه و توطئه ای بوده است که بدست مأمون طرح شده بود .پس مردم از خانه ها بیرون ریختند و تظاهرات بر پا کردند و آن توطئه را محکوم نمودند و همگی بسوی کاخ مأمون به راه افتادند تا مشت خشم آگین و انتقام جویانه خود را بر چهرۀ او فرود آورند .مأمون ناچار شد از در پشت قصر خارج شود به خانۀ امام رضا (ع) که در همسایگی کاخش بود برود و از ایشان استمداد جوید و خواهش کند تا مردم خشمگین را آرام گرداند . امام رضا(ع) در برابر مردم ظاهر شد و با یک دستور همه را پراکنده ساخت.(تاریخ طبری-جلد 8- ص565)"
(عیون الاخبار الرضا – ج6- ص159)-
معنی این واقعه آن است که امام پایگاه مردمی داشت و پایگاه اجتماعی او عظیم بود و در همان شهر که مأمون با زور و بدرفتاری حکومت می کرد امام مورد قبول همۀ مردم بود وبر دلها حکومت
می کرد وحکم می راند.
چرا این جنبشها وحرکات انقلابی پایدار نمی ماند؟
با بررسی قیام های مسلمانان متوجه خواهیم شد که بیشتر اوقات، این قیام ها در تناقصها و اختلافهای داخلی ازبین می رفت. دلیل بر آن این است که این قیامها غالبا ً آگاهانه و نضج یافته نبود بلکه عاطفی وناشی از هیجان زود گذر بود و حکومتهای وقت همیشه سعی می کردند که اوضاع را به نفع خود رقم بزنند و حاکمیت خود را استمراردهند پس ائمه(ع) را یکی بعد از دیگری مسموم می کردند
و از بین می بردند تا جنبشها ی اسلامی متوقف گردد حا ل آنکه ذاتاً دوستی اهل بیت در فطرت بشری تا قیامت جریان دارد.
بیداری اسلامی در جهان اسلام بدون مدیریت و رهبری صحیح به پیروزی نخواهد رسید رهبریت صحیح افکار آلوده را پاک و منزه می کند وشبهات را با شیوه صحیح وبصیرت لازم بر طرف
می کند ومردم را همچنان در صحنه مبارزات حق علیه باطل با استقامت نگه می دارد.در طول تاریخ روش ائمه (ع) مناظره و گفتگو و مناقشه و بحثهای علمی با صاحب نظران و شاید با تألیف کتاب همراه بوده است ، و آنچه که ولایت انجام می داد تکمیل کننده سیر عملی وفکری صحیح حضرت رسول(ص) بود تا جنبش و حرکت انقلابی با بصیرت و بینش مطابق زمان در سایه ولایت محقق گردد.(نویسنده)
{قل هذه سبیلی ادعوا الی الله علی بصیرةٍ انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین(108/12) که این آیه دعوت پیامبر را بر اساس اصول بصیرت می داند و یا در داستان صلح حدیبیه بر خلاف ظاهر رخداد پیامبر نشان داد که فراتر از لحظه می بیند و در دام مکان و زمان گرفتا ر نیست و فتح مکه را به عنوان دست آورد مهّم معرفی کرد و برخی از منافقین تمسخرمی کردند ولی ایمان مؤمنان افزایش یافت .روش فکری رسول اکرم (ص) در شرایط گوناکون برای ابراز داشتن خط امامت در حیات سیاسی جلوه ای از حدیث منزلت بود."اما ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسی..."
آیا به این خرسندی نیستی که نسبت به من به منزلة هارون به موسی باشی. ( کتاب بصیرت (گزیده سخنان رهبر عظیم الشان)
امام خمینی (ره) در وصیت نامه سیاسی الهی خود می فرماید :" دو رکن اصلی انقلاب اسلامی و پیروزی ملّت ، انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و اجتماع ملّت در سراسر کشورو وحدت کلمه است. " (صحیفه امام – ج 21- ص 404
"بل الانسان علی نفسه بصیرة (14-75) " انسان بر نفس خود بصیرت دارد وهمین بصیرت راه صحیح زندگی را بصورت فردی و بالاخره اجتماعی در دنیا و آخرت انتخاب می کند بشرطی که عقل در مبارزه با قوای سه گانه نفسی "شهویه ، غضبیه ، بهیمیه " پیروز شود ودر نتیجه بتواند انسان را به درجه بصیرت برساند.(نویسنده)
" آنچه این انقلاب را حفظ کرده برخورداری مردم و نخبگان ازبصیرت بوده است و هر اندازه که مردم و نخبگان از بصیرت بهره برده اند راه در ست انتخاب شده و امور به نحو احسن پیش رفته است و برعکس در مواقعی که مردم بدون بصیرت عمل کرده اند هم خودشان و هم جامعه را با مشگلاتی روبرو کرده اند.خود جوان ها باید در این زمینه تلاش کنند ،دشمن را باید شناخت و روشهای دشمن را باید شناخت این کاری است که بر عهده خود جوانهاست."(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم 27/7/89)
اولین سند مکتوبی که از امام راحل در دست است مربوط به یاداشتی است که:
سند مکتوبی که امام خمینی (ره) در سن 23 سالگی در دفتر مرحوم وزیری یزدی نگاشته اند . در آن یاداشت امام از لزوم قیام فردی و اجتماعی در مقابل دسیسه ها ی دشمنان اسلام سخن گفته اند و تأکید کرده اند که معادلات قدرت حاکم بر جهان را می توان با بیداری و قیام یکپارچه مسلمانان و مستضعفان عالم بر هم زند . دشمن شناسی و شناخت توطئه ها و دسیسه های دشمنان از وظایف مردم است.(کتاب 30 سال افتخار ایرانیان)
"هنر امام به چالش کشیدن نظام هرمونیک مبتنی بر سلطه قدرتهای استکباری بود . امام دنیای غرب را از موضع "کنشگری" به ورطه "واکنش گری "غلتاند ، و در کانون مبارزه ، فرهنگ کثرت گرای غرب را به مبارزه طلبید . امام(ره) با اندیشه ای که مرزهای جغرافیایی را در نوردیده بود ، دایره
تعارض بین اسلام و دنیای مادی را نه ملّی و منطقه ای بلکه بین المللی دانست و فرمود : اکنون ملتهای جهان بیدار شده اند و طولی نخواهد کشید که این بیداری ها به قیام و نهضت و انقلاب انجامد و خود را از سلطه ستمگران مستکبر نجات خواهند داد.( دستاوردهای انقلاب اسلامی- تدوین کننده: جعفر میرچی- ناشر ،انتشارات اسوه ص46- تاریخ چاپ :بهار 1380)
امام خمینی(ره)با رهبریت صحیح خود خط مش فکری و عملی را از پایه درست کرد مثلاً بجای کلمه دولت و ملّت ، امت واحده را گفت که مردم همیشه دست در دست یکدیگر بگذارند و نیاز های همدیگر را بر طرف سازند و یا بجای توسعه و سرمایه داری و فاصله طبقاتی کلمات مستکبر و مستضعف را
بکار بردند که دو معیار جهت دهنده فکری و عملی است.ایشا ن می فرمودند:" باید پایه های تاریخ انقلاب اسلامی ما چون خود انقلاب بر دوش پا برهنگان مغضوب قدرتها و ابر قدرتها باشد. "( صحیفه امام ج21- ص 232-240)
ایشان می فرمودند:" ایران مدیریت اسلامی را در جهان بعهده دارد واگر سیستم های فکری غربی دموکراسی اسلامی را نمی پسندند دو راه پیش روی دارند یا دموکراسی اسلامی را بپذیرند و یا اینکه در لیبرال سرمایه داری و مدرن نیته بودن خود باقی بماند زیرا که حقوق بشر تابع دموکراسی نیست."(همان)
"امام حق مهندسی جامعه را به جاهل نداد ولی حقوق عالم و جاهل را یکسان می دانست . امام حاکمیت به سرمایه داری نداد ، آنچه برای امام اهمیّت داشت مردم سالاری دینی بود و سفارش می کرد ند که با بصیرت تام ، پیچ ها را رد کنید (درس عاشورا در تاریخ همین است) تا بتوانید سالیان سال با موفقیّت طی مسیر کنید و عزّت خودتان را از دست ندهید وآنچه دشمنان بر شما تحمیل می کنند باطل است.
و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون(16-11)"(برگرفته از کتاب پیشوایان ما ائمه دوازده گانه)
"وظیفه بیداری اسلامی در سطح تشریعی در مکتب رسالت وولایت و امامت (رهبری جامعه) در خطوط متوازن چنین است:
1- عمل به آگاه ساختن همه امت تا امت در شکلی منظم و پیوسته به آن آگاهی بصیرت یابند.
2- بر پای داشتن مدرسه ای برای اقامه و عرضه داشت فکر اصیل اسلامی تا آن فکر اصیل را در آن سرزمین ارائه دهد ، و فقیهان و راویان و محدثان را برای رهبری فارغ التحصیل کند تا عقل است و مرجع فکری او باشند و بتوانند رهبری را عهده دار گردند.
3- رد کردن شبها ت و تکذیب ادعاهای الحادی و کفر آمیز که زندیقان و جماعتی که جعل حدیث
می کردند ، آن را انتشار می دادند. "(استاد عادل ادیب- پیشوایان ما ائمه دوازده گانه)
انقلاب اسلامی ایران پیشوای جهان کهنۀ امروزاست که تحت سلطۀ مستکبران غرب ، زندگی ذلّت بار خود را می گذرانند مستکبرانی که با پیشرفت تکنولوژی سلطۀ خود را بر کشورهای دست نشانده روز بروز افزایش می دهند. "خلق الله السموات و الارض بالحق انّ فی ذلک لایة ً للمؤمنین (44-29)"
بدانید که خداوند خالق آسمان و زمین است و اگر آفرینش او بر حقّ است ،پس آنچه که در آسمان و زمین است باید بر مبنای تبعیت برحق باشد . نشانه های الهی در هر زمان بطور معجزه آسا به نمایش در می آید ولی آنجا که بصیرت حاصل از تعقل و بینش خود را نشان ندهد مانند قوم موسی که
حجتهای روشن را دیدند و در غیاب حضرت موسی (ع) {در غیاب رهبرحق طلب } گوساله را معبود
خود قرار دادند و{و چون بسوی ظلمت حرکت کردند و ارزشها را حفظ نکردند ودر شناخت نور الهی
تلاش نکردند پس جزء ظالما ن شدند} "و لقد جائکم موسی بالبیّنات ثّم اتّخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون (92-2)"جوامعی که از بصیرت و تعقل دور باشند هرگز بیداری را در کنه جامعه درک نخواهند کرد و پیام آنرا در یافت نمی کنند و با پیروی از استثمارگران راه شرک را در پیش
می گیرند.(نویسنده)
به تعبیر یکی از محققان "عماد افروغ" ولایت فقیه یک مسئله سیاسی صرف نیست بلکه یک مسئله معرفتی و هویّتی است که تجلی آن را در نظام سیاسی می بینیم ؛ یعنی در واقع باید کل گرا یانه به
ولایت فقیه نگاه کرد و آن را در نظام و منظومه معرفتی خاص قرار داد.ولایت فقیه در واقع تجلی یک
معرفت هماهنگ است ؛ نتیجه اتصال و ارتباط بین معرفتهای وحیانی ؛ عقلانی ؛ اشراقی ؛ حس و تجربی است"(عماد افروغ – گفتارهای انتقادی (تهران چ1؛ 1385) ص104)
واین است که آنچه برجای می ماند ؛ بیداری اسلامی است نسبت به عملکرد حاکمان ظالم و استثمار گران زمان و کسب آزادی و دموکراسی دینی تحت لوای پرچم اسلامی، زیرا که قرآن می فرماید : لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری(120-2)
یهودیان و مسیحیان هرگز از تو راضی نمی شوند مگر اینکه از آئین آنها تبعیت کنی.
"رابرت دی.لی "پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه کلرادو: "انقلاب اسلامی پیچیده و اسرار آمیز به نظر می رسد . مساوات طلب است . امّا در عین حال سنتی به نظر می رسد . بیگانه گریز است امّا به ندرت انزوا گرا است ونمایانگر انقلابهای فرانسه ، روسیه ، و یا تجربه آمریکا نیست . "
قل جاء الحق و زهق الباطل انّ الباطل کان زهوقاً (81-17)"
بگو ای پیامبر در برابر حق ، باطل راهی ندارد و حق که آمد باطل نابود می شود {بصیرت مردم ناشی از ایمان با هدفی استوار و پایدار بر گرفته از آیه ... واستقم کما امرت...(112-11)و این همان بیداری اسلامی است که جهان از آن در هراسند.}(نویسنده)
هنری کسینجر :" آیت الله خمینی غرب را با بحران جدّی برنامه ریزی مواجه کرد. تصمیمات او آنچنان رعد آسا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه ریزی را از سیاست مداران و نظریه پردازان سیاسی می گرفت. هیچ کس نمی توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند او با معیار های دیگری غیر از معیار های شناخته شده در دنیا سخن می گفت و عمل می کرد ؛ گویی از جای دیگر الهام
می گرفت."( 1- هنری کسینجر مشاور رئیس جمهور آمریکا در دهه 70 قرن 20 میلادی مجله سروش 20/11/ 80انقلاب اسلامی و نظر پردازان- ص32)
.......ولو شاءالله لجعلکم امة واحدة و لکن لیبلوکم فیما اتکم فاستیقوا الخیرات .....(48-5)
اگر خداوند می خواست در آغاز شما را امت واحده قرار می داد ولیکن چنین نکرد تا شما آزموده شوید (بین حق و باطل). میدان ، میدان سرگردانی نیست ، میدان مسابقه است پس باید بر یکدیگر سبقت گرفت و دنبال شیوه باطل گرایان نبود و از هوسهای آنان پیروی نکرد که شریعت راه را مشخص کرده است " ولا تتّبع اهواءهم عمّا جاءک من الحقّ"(48-5)
حق از جانب پروردگار است پس از تردید کنندگان مباش"الحق من ربّک فلا تکن من الممترین"(60-5) و در جهت اعتلای دین و بقاء آن در زندگی فردی و اجتماعی ، قیام برواجبات و بندگی پروردگارباید کوشید تا نسیان و غفلتانسان را از پای در نیاورد وهمچنان گوش وچشم واز همه مهمترعقل به استخدام اوامرالهی در آید تا عزّت وشوکت حفظ شود ودر زمان غیبت کبری از خط رهبری جدا نماند که جدا ماندن از خط رهبری به چالش کشیدن نظام دینی و اسلامی و حاکمیت حکومت استبدادی است ؛ پس با بیداری وبصیرت برگرفته از قرآن و ولایت باید هدفمند حرکت کرد تا به مقصد نهایی که مطلوب امام زمان (ع) است بتوان رسید و این را نباید فراموش کرد که یک خانواده بیدار و با بصیرت نقش حیاتی درزندگی اجتماعی خود و دیگران دارد.
والذّین یصلون ما امرالله به ان یوصل و یخشون ربّهم و یخافون سوءالحساب(21-13)
والسلام علی من اتبع الهدی
فهرست منابع:
1- علامه سید شریف رضی، نهج البلاغه- مترجم: حسین استاد ولی، ناشر، انتشارات اسوه ،چاپ دوم ،زمستان1384
2- علامه سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان ، مترجم:محمد باقر موسوی همدانی، ناشر : انتشارات دارالعلم قم، سال 1375
3- قدوسی زاده ، حسن، نکته های ناب رهبری،انتشارات :دفتر نشر معارف . چاپ دهم. سال89
4- محمد فؤاد عبد الباقی ،المعجم المفهرس لالفاظ القران الکریم، چاپ نوید اسلام، سال 1383
5- خمینی ،روح الله ،صحیفه نور، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1361
6- کتاب 30 سال افتخارایرانیان، جعفر دمیرچی، ناشر،انتشارات اسوه ،بهار 1388
7-محمدی ، روح الله ،کتاب بصیرت ، گزیده بیانات رهبری ، ناشر: گستران بهار ،1388
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.