حسین همتی
[ همه پیام ها ] پیام های حسين همتي (1 مورد)
  سوره ناس آیه 1 - رب
استفاده از کلمه رب به جای کلمه الله جای بسیار دقت دارد کسی که انسانها را رشد و پرورش داد و حالت عاطفی بیشتری دارد
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های حسين همتي (2 مورد)
  سوره ناس آیه 1 -
بگو پناه می برم به پروردگار مردم
  سوره بقرة آیه 28 - حسین همتی
چگونه کافر می شوید به خدا در حالی که بی جان بودید پس جان داد شما را سپس می میراند شما را سپس زنده می کند شما را سپس بسوی او بازگردانده می شوید
[ همه لغت ها ] لغت های حسين همتي (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 2 - آیت الله میریحیی
ذلک : این برای تو
 توضيح : کلمه ذلک در عربی یک کلمه ترکیبی شامل ذا به معنی این ل به معنی برای و ک هم ضمیر به معنی تو است.