معصومه فرشید مقدم
[ همه پیام ها ] پیام های معصومه فرشيد مقدم (3 مورد)
  سوره نوح آیه 1 - پیام سوره نوح
سوره نوح حاوی این پیامهاست:نوح (ع) و دعوت مستمر و پیگیر او به سوی توحید و کیفیت این دعوت و موضعگیری مخالفان و استقامت نوح و هلاکت قوم نوح.
تبلیغ از طریق استدلال منطقی و توأم با محبت و دلسوزی.
نباید در راه تبلیغ و دعوت به سوی خدا خسته شد. (هر چند سالها طول بکشد و دشمن کارشکنی کند.)
باید از دو طریق تشویق و انذار استفاده نمود.
هشدار برای مشرکان که در صورت گردن ننهادن به فرمان خدا منتظر عاقبت دردناک باشند.
تسلی خاطر به پیامبر اسلام (ص) و مؤمنان و دعوت به استقامت.
مبارزه دائمی طرفداران حق و باطل.
  سوره نوح آیه 1 - رسالت
در حدیثی از پیغمبراسلام (ص) می‌خوانیم:

«کسی که سوره «نوح» رابخواند از مؤمنانی خواهد بود که شعاع دعوت نوح پیامبر او را فرا می‌گیرد».

  سوره نمل آیه 1 - سوره مبارکه زخرف
سوره زُخْرُف سوره ۴۳ از قرآن است، ۸۹ آیه دارد و سوره‌ای مکی است. همانند سوره‌های مکی، مباحث این سوره پیرامون اعتقادات اساسی مسلمانان مانند توحید، معاد، نبوت، و داستان پیامبران، به ویژه ابراهیم، موسی، و عیسی است. این سوره به انتقاد از ارزش‌های حاکم بر افکار افراد بی‌ایمان می‌پردازد و نام آن نیز از آیهٔ ۳۵ آن گرفته شده‌است که در مورد ارزش‌های مادی و زُخْرُف (طلا و مانند آن) سخن می‌گوید
[ همه نکته ها ] نکته های معصومه فرشيد مقدم (1 مورد)
  سوره انبیاء آیه 1 - نکات آیه اول-غفلت
در اوّلین سؤ ال ، از نماز خواهند پرسید و به حساب امور مهمی چون ، جوانی ، عمر، راه کسب درآمد و هزینه ی آن و بویژه مساءله ی رهبری و ولایت خواهند پرداخت وهمین بس که خداوند، خود، حسابرسی خواهد بود. (کفی بناحاسبین )(679)
پیام ها :
1 حسابرسی مردم قطعی است . (اقترب ) (بکار رفتن فعل ماضی به جای مضارع ، نشانه ی قطعی بودن است .)
2 قیامت و زمان حسابرسی را دور نپنداریم . (اقترب )
3 حساب ، برای همه انسان هاست . (للناس )
4 نظم وحساب ، لازمه ی یک زندگی کامل است . (حسابهم ) (انسان ، پدیده ای تصادفی نیست ، بلکه موجودی هدفدار و بر مبنای حساب و محاسبه است .)
5 گاهی باید برای جذب حواسها، سخن را کوبنده و هشدار دهنده آغاز کرد. سوره با جمله (اقترب للناس حسابهم ) شروع شده است .
6 این حساب است که به سراغ انسان ها می آید، هر چند آنان از حساب ، غافل باشند ویا از آن بگریزند. (اقترب للناس حسابهم ) ونفرمود: ((اقترب الناس الی حسابهم ))
7 غفلت ، زمانی خطرناک است که بر اساس بی اعتنایی باشد. (غفلة معرضون )
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های معصومه فرشيد مقدم (2 مورد)
  سوره جمعة آیه 1 - ترجمه بهرام پور

آنچه در آسمان‏ها و آنچه در زمین است تسبیح خدا مى‏گویند، خدایى که فرمانرواى پاک و شکست ناپذیر حکیم است
  سوره آل عمران آیه 1 - تفسیر نور
لف . لام . را . این آیه‌های کتاب استواری است ( که هر چند از همین نوع حرفها فراهم آمده است ، نمی‌توانید همانند آن را بسازید . از استحکام و نظم و نظام برخوردار است و باطل و خرافه و هزل بدان راه ندارد ، و پر است از سخنان حکمت‌آمیزی که سود دنیا و آخرت مردم را دربر دارد ) .‏
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های معصومه فرشيد مقدم (1 مورد)
  سوره نمل آیه 1 - سیوطی - تفسیر طبری-الاتقان
حروف مقطعه از نوع متشابهات قرآنی است که علم آن مخصوص به خداوند است حم در این سوره ها هم وجود دارد غافر، فصلت، الزخرف، الدخان، الجاثیه، الاحقاف
حروف مقطعه از ناحیه خدا، سوگندهایی است مبنی بر این که این کتاب از سوی او و برای آگاه نمودن پیامبر از نزول وحی و تمایز آن از سخنان بشری نازل شده‌است