مهدی حمزه‌ای
کلیه ترجمه‌ها و تفسیرها, ترجمه و تفسیر خودم هست, سعی می‌کنم همونطور قرآن کریم رو ترجمه کنم که دقیق‌ترین و نزدیک‌ترین ترجمه به معنی اصلی قرآن کریم باشد.
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های مهدي حمزه‌اي (11 مورد)
  سوره یس آیه 60 -
مگر با شما ای فرزندان آدم, پیمان نبستم که اهریمن را نپرستید؟ که او دشمن آشکار شماست.
  سوره احزاب آیه 1 -
هان ای پیامبر! از یزدان پروا کن و از کافران و منافقان فرمان مبر؛ که یزدان دانای فرزانه است
  سوره فصلت آیه 18 -
و کسانی را که گرویده و پرهیزکار بودند را رهانیدیم
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های مهدي حمزه‌اي (1 مورد)
  سوره ص آیه 75 -
بسیار خوب!
این "عالین" یا به اصطلاح "برترینان" چه کسانی بوده‌اند؟
بسیاری از مفسرین گفته‌اند که منظور خداوند توبیخ ابلیس هست که مگر تو برتر آن هستی که آدم را سجده نمی‌کنی؟
باید گفت که خداوند فرزانه (حکیم) هیچ حرف و کلمه‌ای رو مثل ما سبک بیان نمی‌کنه
بلکه منظور از "عالین" افراد و آفریده‌های خاصی هستند
این افراد, فرشته نیستند,‌چون خداوند به همه فرشتگان دستور داده تا بر آدم سجده کنند
پس اگر عالین موجوداتی تخیلی یا فرشتگان نیستند پس چه کسانی هستند؟
پاسخ این هست که "عالین" یا "برترینان" همان انوار مقدس پیامبر و اهل بیت (و در روایاتی شیعیانی که از باقی‌مانده نور آن‌ها آفریده شده‌اند) هستند
چنانکه در این حدیث می‌گوید :
جابربن‌ عبداللّه‌ انصاری‌ از رسولخدا(ص‌)پرسید:اولین‌ مخلوق‌ خدا چه‌بود؟
فرمود:ای‌ جابر!نور پیغمبرت‌ بود که‌ خدا اول‌ آنرا آفرید وسپس‌ از او هر چیزدیگر را خلق‌ کرد. (المیزان‌ ذیل‌ آیه‌32بقره‌)
پس عالین یا برترینان (طبق ترجمه من!) همان ارواح نورانی - که دارای شکلی شبیه انسان بوده‌اند - پیامبر و اهل بیت و شیعیانشان هستند که خداوند آن‌ها را از سجده بر حضرت آدم, معاف کرده بود.