ر ف
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های ر ف (21 مورد)
  سوره بقرة آیه 29 - حجت الاسلام سید محمدرضا واحدی
او خدایی است که همه‌ی آنچه را در زمین وجود دارد، برای شما آفرید. سپس به آسمان پرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان ترتیب داد و او به همه چیز آگاه است.
  سوره بقرة آیه 28 - حجت الاسلام سید محمدرضا واحدی
چگونه به خداوند کفر می‌ورزید در حالی که شما مردگان و اجسام بی روحی بودید که او شما را زنده کرد؟ سپس شما را می‌میراند و بار دیگر زنده می‌کند و آنگاه به سوی او بازگردانده می‌شوید.
  سوره بقرة آیه 27 - حجت الاسلام سید محمدرضا واحدی
فاسقان، همانهایی که عهد و پیمان استوارشان با خدا را می‌شکنند و آنچه را خداوند به پیوستن آن فرمان داده است، قطع می‌کنند و با انجام کارهای ناشایسته در زمین تباهی به بار می‌آورند . آنان به یقین زیانکار خواهند بود.