حجت الاسلام سید محمدرضا واحدی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي (425 مورد)
  سوره بقرة آیه 286 - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
خداوند به هیچ کس جز به اندازه‌ی توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند. هر کس کار نیکی انجام دهد، به سود خود انجام داده و کار بدی بکند، به زیان خود رفتار کرده است. از این رو مؤمنان همواره دعا می‌کنند که پروردگارا! اگر ما چیزی را فراموش کردیم یا به خطا رفتیم، از ما بازخواست نکن. پروردگارا! تکلیف سنگین و طاقت فرسایی که بر دوش گذشتگانِ ما نهادی بر دوش ما قرار مده. پروردگارا! آنچه طاقت تحمل آن را نداریم، بر ما تکلیف نکن و ما را ببخش و بر ما ترحم کن. تو مولا و سرپرست مایی، پس ما را بر جماعت کافران پیروز گردان.
  سوره بقرة آیه 285 - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
پیامبر به آنچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورد و مؤمنان نیز همگی به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و فرستادگان او ایمان آورده‌اند و حرف‌شان این است که ما میان هیچ یک از فرستادگان خدا فرق نمی‌گذاریم. آنها می‌گویند: پروردگارا! ما حرف پیامبر را شنیدیم و اطاعت کردیم. پس آمرزش و عفو تو را می‌طلبیم و می‌دانیم که بازگشت همه به سوی توست.

  سوره بقرة آیه 284 - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
آنچه در آسمان‌ها و زمین است، همه ملک خداست و او آنچه را در دل دارید، چه آشکار کنید و چه مخفی سازید، به حساب‌تان می‌گذارد و در محاسبه‌ی شما منظور می‌کند. آنگاه هر کس را بخواهد و شایستگی داشته باشد، می‌بخشد و هر کس را بخواهد و مستحق باشد، مجازات می‌کند.