حجت الاسلام سید محمدرضا واحدی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي (139 مورد)
  سوره مائدة آیه 91 -
شیطان می‌خواهد در میان شما به وسیله شراب و قمار کینه و دشمنی ایجاد کند و شما را از ذکر خدا و اقامه نماز باز دارد. اینک آیا از آنها دست بر می‌دارید؟
  سوره مائدة آیه 90 -
ای جماعت مومنان! بدون تردید شراب و قمار و بت‌ها و نیز تیرک‌های بخت آزمایی، پلید و از ابداعات و اعمال شیطان است. پس از آنها دوری کنید، شاید که رستگار شوید.
  سوره مائدة آیه 89 -
خداوند شما را به خاطر شکستن سوگندهای لغو و بدون اراده مؤاخذه نمی‌کند، اما برای شکستن سوگندهای آگاهانه مؤاخذه می‌کند. کفاره شکستن این سوگندها سیر کردن ده فقیر با غذای متعارفی که به خانواده خود می‌دهید، یا تامین لباس ده نیازمند و یا آزاد کردن یک برده است و اگر کسی نیابد یا از عهده‌ تامین آن بر نیاید، کفاره‌اش سه روز روزه داشتن است. این کفاره سوگندهایی است که بدان پایبند نمانده‌اید. به هرحال سوگندهای خود را حفظ کنید و آن را نشکنید. خداوند این چنین آیات خود را برای شما روشن می‌کند، شاید سپاس گزارید.