حجت الاسلام سید محمدرضا واحدی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي (24 مورد)
  سوره مائدة آیه 5 - حجت الاسلام سید محمدرضا واحدی

امروز چیزهای پاکیزه بر شما حلال است. طعام اهل کتاب نیز برای شما حلال و طعام شما هم برای آنان حلال است. همچنین زنان پاکدامن مسلمان و زنان پاکدامن اهل کتاب برای شما حلال است؛ البته به شرط آنکه شما هم پاکدامن باشید و با آنان ازدواج کنید و اجرت و مهریه‌شان را بدهید، نه اینکه به زنا و رفیق بازیِ پنهانی روی آورید. هر کس آنچه را که باید بدان ایمان بیاورد، انکار کند و ایمان نیاورد، اعمالش تباه می‌گردد و در قیامت از زیان‌کاران است.

ا
  سوره مائدة آیه 4 -


از تو در مورد چیزهایی که بر ایشان حلال است می‌پرسند، بگو هر چیز پاکیزه‌ای برایتان حلال است. همچنین آنچه را که حیوانات شکاری و سگ‌هایی که توانسته‌اید با الهام و آموزش الهی آنان را تربیت کنید، برایتان شکار کنند، حلال است و می‌توانید دهن زده‌ آنها را بخورید؛ به شرط آنکه هنگام رها کردن سگ به دنبال شکار، نام خدا را برده باشید. به هرحال در رعایت حلال و حرام الهی از خدا بترسید که او به حساب بندگانش به سرعت رسیدگی خواهد کرد.

  سوره مائدة آیه 3 - حجت الاسلام سید محمدرضا واحدی

گوشت مردار، خون، گوشت خوک و حیواناتی که بدون ذکر خدا ذبح شوند و نیز حیوانات خفه شده یا به زجر کشته شده و آنها که بر اثر پرت شدن از بلندی بمیرند و آنها  که به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده باشند و باقیمانده صید حیوان درنده، مگر آنکه به موقع به آن برسید و قبل از مرگ ذبحش کنید و حیواناتی که برای بتها یا در برابر آنها ذبح می‌شوند و همچنین قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله تیرهای بخت آزمایی، بر شما حرام است و همه اینها فسق و گناه به حساب می‌آید. امروز کافران از نابودی آیین شما مأیوس شده‌اند. بنابراین از آنها نترسید و از مخالفت با من بیم داشته باشید. امروز دین شما را کامل و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان آیین جاودان شما پذیرفتم. البته آن محرمات که گفته شد، در حال اختیار حرام است و اگر گرسنگانی که راه دیگری ندارند، می‌توانند به مقداری که از گرسنگی نمیرند از آن گوشت‌ها بخورند و البته نباید با گرایش به گناه، بیشتر از آن مقدار بخورند که در این صورت به سمت گناه کشیده می‌شوند. خداوند ، آمرزنده و مهربان است.