----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
انتخاب آيه : انتخاب سوره :
تقسیم بندی موضوعی انتخاب متن فارسی :
واقعة
جزء : بیست و هفتم
ثُمَّ إِنَّکُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُکَذِّبُونَ51لَآکِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ52فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ53فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَميمِ54فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهيمِ55هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ56نَحْنُ خَلَقْناکُمْ فَلَوْ لا تُصَدِّقُونَ57أَ فَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ58أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ59نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَکُمُ الْمَوْتَ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقينَ60عَلي‏ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَکُمْ وَ نُنْشِئَکُمْ في‏ ما لا تَعْلَمُونَ61وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولي‏ فَلَوْ لا تَذَکَّرُونَ62أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ63أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ64لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَکَّهُونَ65إِنَّا لَمُغْرَمُونَ66بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ67أَ فَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذي تَشْرَبُونَ68أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ69لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ لا تَشْکُرُونَ70أَ فَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتي‏ تُورُونَ71أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ72نَحْنُ جَعَلْناها تَذْکِرَةً وَ مَتاعاً لِلْمُقْوينَ73فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظيمِ74فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ75وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظيمٌ76
ترجمه جناب آقاي صفوي
51) پس شما اى کسانى که راه حق را گم کرده اید و آن را دروغ مى انگارید ،

52) قطعاً از درخت زقّوم خواهید خورد .

53) و شکم هایتان را از آن پر خواهید کرد .

54) آن گاه روى آن از آب جوش خواهید نوشید;

55) آن را همچون نوشیدن شتران تشنه ، مى آشامید .

56) این است آنچه در روز جزا بدان پذیرایى مى شوند .

57) اى منکران رستاخیز ، ماییم که شما را آفریده ایم ، پس چرا سخن ما را درباره رستاخیز باور نمى کنید ؟

58) به من بگویید ، این نطفه که در رحم ها مى ریزید ،

59) آیا شمایید که آن را به صورت انسان درمى آورید یا ماییم که آن را به صورت انسان درمى آوریم ؟

60) ماییم که مرگ را میان شما مقدّر کرده ایم و ما در پدید آمدن مرگ ، مغلوب اسباب ویرانگر حیات نیستیم .

61) مرگ را میان شما مقدّر کردیم تا امثال شما را جایگزین شما سازیم و شما آدمیان را در آفرینش دیگرى که از آن آگاهى ندارید درآوریم .

62) به یقین ، شما آفرینش نخست را که آفرینش این جهان است شناخته اید ، پس چرا از این رهگذر امکان تحقق جهان دیگر بلکه ضرورت آن را درنمى یابید ؟

63) به من بگویید ، آنچه را کِشت مى کنید ،

64) آیا شما آن را مى رویانید و به ثمر مى نشانید یا ما رویاننده و به ثمر نشاننده آنیم ؟

65) اگر بخواهیم آن را به صورت خاشاک درمى آوریم ، آن گاه شما از آنچه بر کِشتتان رسیده است شگفت زده درباره آن گفتوگو مى کنید ،

66) که به راستى که ما زیاندیده ایم ،

67) بلکه ما از رزق خود محروم شده ایم .

68) به من بگویید ، این آبى که مى آشامید ،

69) آیا شما آن را از ابر فرود آورده اید یا ما فرودآورنده ایم ؟

70) اگر بخواهیم آن را شور مى گردانیم; پس چرا سپاس خدا نمى گزارید ؟

71) به من بگویید ، این آتشى که شما با کشیدن شاخه دو درخت ( مَرْخ و عَفار ) به یکدیگر ، مى افروزید ،

72) آیا شما درخت آن را آفریده و پرورش داده اید یا ما آفریننده و پرورش دهنده آنیم ؟

73) ما این آتش را مایه تذکّر و وسیله استفاده براى کسانى که در بیابان فرود مى آیند قرار داده ایم .

74) پس نام پروردگارت را که بزرگ است به پاکى و پیراستگى از هر عیب و کاستى یاد کن .

75) سوگند یاد مى کنم به جایگاه هاى ستارگان در آسمان ،

76) و بى تردید این سوگند ـ اگر بدانید ـ سوگندى است بزرگ !

536
536