----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
انتخاب آيه : انتخاب سوره :
تقسیم بندی موضوعی انتخاب متن فارسی :
نبا
جزء : سي ام
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
عَمَّ يَتَساءَلُونَ1عَنِ النَّبَإِ الْعَظيمِ2الَّذي هُمْ فيهِ مُخْتَلِفُونَ3کَلاَّ سَيَعْلَمُونَ4ثُمَّ کَلاَّ سَيَعْلَمُونَ5أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً6وَ الْجِبالَ أَوْتاداً7وَ خَلَقْناکُمْ أَزْواجاً8وَ جَعَلْنا نَوْمَکُمْ سُباتاً9وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً10وَ جَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً11وَ بَنَيْنا فَوْقَکُمْ سَبْعاً شِداداً12وَ جَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً13وَ أَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً14لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَباتاً15وَ جَنَّاتٍ أَلْفافاً16إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ کانَ ميقاتاً17يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً18وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَکانَتْ أَبْواباً19وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَکانَتْ سَراباً20إِنَّ جَهَنَّمَ کانَتْ مِرْصاداً21لِلطَّاغينَ مَآباً22لابِثينَ فيها أَحْقاباً23لا يَذُوقُونَ فيها بَرْداً وَ لا شَراباً24إِلاَّ حَميماً وَ غَسَّاقاً25جَزاءً وِفاقاً26إِنَّهُمْ کانُوا لا يَرْجُونَ حِساباً27وَ کَذَّبُوا بِآياتِنا کِذَّاباً28وَ کُلَّ شَيْ‏ءٍ أَحْصَيْناهُ کِتاباً29فَذُوقُوا فَلَنْ نَزيدَکُمْ إِلاَّ عَذاباً30
ترجمه جناب آقاي صفوي
به نام خداونده بخشنده و مهربان
1) مشرکان درباره کدامین خبر از یکدیگر مى پرسند ؟

2) از رستاخیز ، آن خبر بزرگ !

3) همان خبرى که در آن اختلاف دارند . ( گروهى آن را بعید و گروهى آن را ناممکن مى شمرند و برخى نیز در آن تردید دارند و گروهى از سر عناد آن را انکار مى کنند . )

4) درباره آن پرسش و اختلاف نکنند ، دیرى نمى گذرد که پدیدار مى گردد پس آن را به عیان خواهند دید و از آن آگاه خواهند شد .

5) آرى ، درباره آن پرسش و اختلاف نکنند ، به زودى پدیدار مى شود پس آن را به عیان خواهند و از آن آگاه خواهند شد .

6) جهان هستى بى هدف آفریده نشده است و این خود دلیل وجود رستاخیز است; آیا این زمین را بسترى آرام براى شما نساختیم ؟

7) و آیا کوه ها را همچون میخ هایى قرار ندادیم ؟

8) و شما را جفت آفریدیم تا نسلتان باقى بماند .

9) و خوابتان را مایه آسایش و استراحت گردانیدیم .

10) و شب را همچون پوششى بر پدیده ها قرار دادیم تا آرامش خویش باز یابید .

11) و روز را براى گذران زندگى مقرّر داشتیم تا در آن روزى به دست آورید .

12) و بر فرازتان هفت آسمانِ سخت و استوار ساختیم .

13) و خورشید را که چراغى گرم و پر فروغ است پدید آوردیم .

14) و از ابرهاى باران دار ، آبى ریزان فرو فرستادیم ،

15) تا به وسیله آن از زمین دانه و گیاه برآوریم ،

16) و نیز بوستان هایى انبوه با درختانى درهم پیچیده .

17) به یقین ، روز داورى ، پایانِ زمانى است که براى این جهان معیّن شده است .

18) روزى که در صور دمیده مى شود ، آن گاه شما گروه گروه ] به صحنه قیامت [ مى آیید .

19) و آسمان گشوده مى شود و درهایى مى گردد و جهان آدمیان به جهان فرشتگان مى پیوندد .

20) و کوه ها روان مى شوند و نابود مى گردند و از آنها چیزى جز سراب باقى نمى ماند .

21) همانا دوزخ کمینگاهى است ،

22) براى سرکشان بازگشتگاهى .

23) روزگارانى دراز در آن خواهند ماند .

24) در آن جا نه خنَکى مى چشند و نه نوشیدنى .

25) جز آبى جوشان و خونابه اى از دوزخیان .

26) آنان کیفرى در خورِ آنچه مى کردند خواهند دید .

27) چرا که به حساب روز قیامت امید نداشتند .

28) و سخت آیات ما را دروغ مى انگاشتند .

29) و ما هر چیزى ، از جمله اعمال آنان را در کتابى ارجمند ثبت کرده ایم .

30) پس اى منکران رستاخیز ، بچشید که ما جز عذاب بر شما نمى افزاییم .

582
582