از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید نکته ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  برخورد مردم جاهلیت با یتیمان
در جاهلیت عرب جنگ و خونریزی و غارت همیشه ادامه داشت، بنابراین یتیم زیاد می‏شد، بزرگان و اقویای عرب دختران پدر مرده را با هر چه که داشتند می‏گرفتند و اموال آنها را با اموال خود مخلوط نموده و می‏خوردند و نه تنها رعایت عدالت را نمی‏کردند بلکه گاه می‏شد که بعد از تمام شدن اموالشان خود آنان را طلاق می‏دادند و گرسنه و برهنه رهاشان مى‏کردند در حالى که آن یتیمها نه خانه‏اى داشتند که در آن سکنى گزینند و نه رزقى که از آن ارتزاق نمایند و نه همسرى که از عرض آنان حمایت کند، و نه کسى که رغبت به ازدواج با آنان نماید تا بدینوسیله مخارجشان را تکفل کند(که آیات مربوط به یتیمان نازل شد).

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمة المیزان ج : 4، ص : 264 قالب : تاریخی موضوع اصلی : یتیم گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  تصرف در اموال یتیمان به قصد اصلاح
زمانی که این آیات در مورد یتیمان نازل شد مسلمانان به قدری ترسیدند که حتی غذای یتیمان را از غذای خود جدا کردن و اگر غذای یتیمی اضافه می ماند کسی جرات نمی کرد به آن دست بزند و آن غذا می ماند و فاسد می شد که در این هنگام آیه «قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم »نازل شد و گفت اگر تصرف در مال یتیم به قصد اصلاح باشد اشکال ندارد.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمة المیزان ج : 4، ص : 264 قالب : تفسیری موضوع اصلی : یتیم گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رعایت عدالت شرط ازدواج با دختر یتیم
این آیه در بین کلام جنبه ترقی را دارد و نهی در آیه قبلی(که نهی از تصرف در اموال یتیمان بود) را ترقی می‏دهد (آیه قبل در مورد تقوا در اموال یتیمان بود و در این آیه در مورد ازدواج با دختران یتیم می فرماید)، اگر ترسیدید که در مورد دختران یتیم نتوانید رعایت عدالت بکنید می‏توانید آنان را به حال خود واگذار نموده و با زنانی دیگر ازدواج کنید با یک نفر ، دو نفر ، سه نفر و چهار نفر .

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمة المیزان ج : 4، ص : 265 و 267 قالب : تفسیری موضوع اصلی : یتیم گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حداکثر زنانی که می توان به همسری در آورد
کلمه «مثنى» بر وزن مفعل است و کلمه «ثلاث» و «رباع» بر وزن فعال است، و این دو وزن (مفعل و فعال) در باب اعداد، دلالت بر تکرار ماده مى‏کند، در نتیجه معناى‏ مثنی دو تا دو تا و معنای ثلاث سه تامعنای رباع چهار تا چهار تا است و چون خطاب در آیه به تمامی مردم است ، نه به یک نفر ، لذا هر یک از این سه کلمه را با حرف واو از دیگری جدا کرد تا تخییر را برساند و این معنا را افاده کند که هر یک از مؤمنین اختیار دارند در اینکه دو یا سه و یا چهار نفر همسر برای خود انتخاب کنند.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمة المیزان ج : 4، ص : 266 و 267 قالب : تفسیری موضوع اصلی : ازدواج- نکاح- زناشویی گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ازدواج با کنیزان
«أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُم‏» منظور از این تعبیر کنیزان زر خرید هستند، آیه مى‏فرماید: آن کس که مى‏ترسد بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید با یک زن ازدواج کند و اگر خواست که بیش از یک زن داشته باشد باید کنیز بگیرد، چرا که خداوند تعالى تقسیم (عدالت) را بر مردان در رابطه با کنیزان واجب نفرموده است.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمة المیزان ج : 4، ص : 268 قالب : تفسیری موضوع اصلی : کنیز- برده گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رابطه با کنیزان
مسلمانان به صرف اینکه کنیزان را بعنوان ملک یمین اخذکنند(یا کنیز را بخرند یا هدیه بگیرند ...) می توانند با آنان جماع کنند (و نیازی به خواندن خطبه عقد ازدواج نیست). [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمة المیزان ج : 4، ص : 268 قالب : احکام موضوع اصلی : کنیز- برده گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای «عول»
«ذلک ادنی الا تعولوا ... »کلمه عول مصدر فعل تعولوا و به معنای میل و انحراف است یعنی این طریقه به همین وجهی که تشریع شده است شما را به منحرف نشدن از راه میانه و حد وسط نزدیک‏تر می‏کند ، و قهرا وقتی به این طریقه (که در مورد ازدواج گفته شد)عمل کردید از انحراف دور و دورتر می‏شوید و دیگر به حقوق زنان تجاوز نمی‏کنید .

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمة المیزان ج : 4، ص : 268 و 269 قالب : لغوی موضوع اصلی : ازدواج- نکاح- زناشویی گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حداکثر زنانی که می توان به همسری در آورد
1-امام صادق (علیه‏السلام) فرمود: حلال نیست که نطفه یک مرد در رحم بیش از چهار زن آزاد جاری شود.
2-امام صادق (علیه‏السلام) فرمود : اگر مردی چهار زن داشته باشد و یکی از آنان را طلاق دهد ، قبل از تمام شدن عده او ، نمی‏تواند زن پنجمی را بگیرد .

علامه طباطبایی: روایات در این باب بسیار زیاد است.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمة المیزان ج : 4، ص : 279 قالب : روایی موضوع اصلی : ازدواج- نکاح- زناشویی گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  تعدد شوهر ممکن نیست
محمد بن سنان روایت کرده که گفت : حضرت رضا (علیه‏السلام) در پاسخ به مسائلی که وی پرسیده بود نوشت : علت اینکه مرد می‏تواند چهار زن بگیرد ولی زن نمی‏تواند بیش از یک شوهر داشته باشد ، این است که : مرد اگر چهار زن هم داشته باشد فرزندی که هر یک از آنها بیاورد فرزند او است ، ولی زن اگر دو همسر و یا بیشتر داشته باشد فرزندی که به دنیا می‏آورد معلوم نمی‏شود از کدام شوهر است. زیرا همه شوهران در همخوابگی با او شرکت داشته‏اند ، و در نتیجه بدیهی است که در چنین وضعی هم روابط نسبی بهم می‏خورد و هم در مساله ارث اشکال پدید می‏آید ، و سرانجام معارف را نیز تباه می‏سازد.
محمد بن سنان می‏گوید : و یکی از علل این حکم که یک مرد می‏تواند چهار زن آزاده بگیرد ، این است که آمار زن بیش از مردان است که اگر در آیه شریفه : «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع نظر شود»، - هر چند خدا داناتر است - ولی چنین به نظر می‏رسد که گویا خدای تعالی خواسته است همین واقعیت را نشان دهد ، و دست افراد غنی و فقیر را به قدر وسعشان باز بگذارد ، تا هر کس به قدر توانائی خود با زنان ازدواج کند( تا آخر حدیث ) .

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمة المیزان ج : 4، ص : 279 قالب : روایی موضوع اصلی : ازدواج- نکاح- زناشویی گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  تعدد زوجات
امام صادق (علیه‏السلام) در ضمن حدیثی فرمود : و غیرت را به مردان داد و به همین جهت بر زنان تحریم کرد که با غیر همسرش رابطه داشته باشد ، ولی برای مردان چهار زن را حلال کرد ، برای اینکه خدای عز و جل ، کریم‏تر و بزرگوارتر از آن است که زنان را از یک سو گرفتار غیرت کند و از سوی دیگر به شوهران اجازه دهد که به غیر ایشان سه زن دیگر بگیرند.

علامه طباطبایی: از روایت مذکور روشن می‏شود که غیرت یکی از اخلاق حمیده و ملکات فاضله است و آن عبارت است از دگرگونی حالت انسان از حالت عادی و اعتدال ، بطوری که انسان را برای دفاع و انتقام از کسی که به یکی از مقدساتش اعم از دین ، ناموس و یا جاه و امثال آن تجاوز کرده ، از جای خود می‏کند. (ادامه بیانات علامه در توضیحات ذکر شده است.)

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمة المیزان ج : 4، ص : 279 و 280 قالب : روایی موضوع اصلی : ازدواج- نکاح- زناشویی گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حقوق یتیمان - محمد به روز سعدآباد
راه کار کاربردی برای مردم ارائه شد تا بدینسان علاوه بر راه حلی برای جلوگیری از گناه( که محبت و لطف خداوند محسوب می شود) مراقب حفظ حقوق ظاهرا قابل صدمه دیدن یتیمان و ضعفا باید بود. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : اخلاقی موضوع اصلی : حقوق گوینده : محمد به روز سعدآباد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  بهترین اموال براى سه مصرف - سيد علي بهبهاني
1- مهریّه. 2- حج. 3- کفن. اگر بهترین اموال را صرف مهریّه کنید، فرزندان شما صالح مى‏شوند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور قالب : تفسیری موضوع اصلی : احکام مالی گوینده : حجت الاسلام قرائتی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  برخورد با دختران یتیم حجاز - مرضيه السادات قاسمپور
قبل از اسلام معمول بود که بسیارى از مردم حجاز، دختران یتیم را به عنوان تکفّل و سرپرستى به خانه خود می بردند، و بعد با آنها ازدواج کرده و اموال آنها را هم تملک می کردند، و چون همه کار دست آنها بود، حتى مهریه آنها را کمتر از معمول قرار می دادند، و هنگامى که کمترین ناراحتى از آنها پیدا می کردند، به آسانى آنها را رها می ساختند و در حقیقت حاضر نبودند حتى به شکل یک همسر معمولى با آنها رفتار نمایند. در این هنگام آیه 3 نازل شد و به سرپرستان ایتام دستور داد در صورتى با دختران یتیم ازدواج کنند که عدالت را به طور کامل درباره آنها رعایت نمایند و در غیر این صورت از آنها چشم‏پوشى کرده و همسران خود را از زنان دیگر انتخاب نمایند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : شان نزول قالب : شأن نزول موضوع اصلی : زن گوینده : مرضیه السادات قاسمپور
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  شان نزول - . پوربافراني
شان نزول آیهقبل از اسلام معمول بود که بسیارى از مردم حجاز، دختران یتیم را به عنوان تکفّل و سرپرستى به خانه خود می بردند، و بعد با آنها ازدواج کرده و اموال آنها را هم تملک می کردند، و چون همه کار دست آنها بود، حتى مهریه آنها را کمتر از معمول قرار می دادند، و هنگامى که کمترین ناراحتى از آنها پیدا می کردند، به آسانى آنها را رها می ساختند و در حقیقت حاضر نبودند حتى به شکل یک همسر معمولى با آنها رفتار نمایند. در این هنگام آیه 3 نازل شد و به سرپرستان ایتام دستور داد در صورتى با دختران یتیم ازدواج کنند که عدالت را به طور کامل درباره آنها رعایت نمایند و در غیر این صورت از آنها چشم‏پوشى کرده و همسران خود را از زنان دیگر انتخاب نمایند [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تبیان قالب : تفسیری موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علی بافرانی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  شان نزول - مسعود ورزيده
براى این آیه شاننزول خاصى نقل شده و آن اینکه قبل از اسلام معمول بود که بسیارى از مردم حجاز ، دختران یتیم را به عنوان تکفل و سرپرستى به خانه خود میبردند ، و بعد با آنها ازدواج کرده و اموال آنها را هم تملک میکردند ، و چون همه کار دست آنها بود حتى مهریه آنها را کمتر از معمول قرار میدادند ، و هنگامى که کمترین ناراحتى از آنها پیدا میکردند به آسانى آنها را رها میساختند و در حقیقت حاضر نبودند حتى به شکل یک همسر معمولى با آنها رفتار نمایند.
در این هنگام آیه فوق نازل شد و به سرپرستان ایتام دستور داد در صورتى با دختران یتیم ازدواج کنند که عدالت را به طور کامل در باره آنها رعایت نمایند و در غیر این صورت از آنها چشم‏پوشى کرده و همسران خود را از زنان دیگر انتخاب نمایند . [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیرنمونه قالب : تفسیری موضوع اصلی : ازدواج- نکاح- زناشویی گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  دختران یتیم - مسعود ورزيده
بعضى مردان، دختران یتیم را براى تکفّل و سرپرستى به خانه مى‏بردند، بعد هم با آنان، با مهریه‏ى کم ازدواج کرده و به آسانى هم آنان را طلاق مى‏دادند. آیه نازل شد که اگر از بى‏عدالتى بیم دارید، با زنان دیگر ازدواج کنید. آیه‏ى قبل، درباره‏ى رعایت عدالت در اموال یتیمان بود، این آیه، فرمان عدالت در ازدواج با دختران یتیم است.
درباره‏ى حکمتِ تعدّد زوجات، مى‏توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف: تلفات مردها در جنگ‏ها و حوادث بیشتر است و زنانى بیوه مى‏شوند.
ب: جوانان، کمتر حاضرند با بیوه ازدواج کنند.
ج: همه‏ى زنان بیوه و بى‏همسر، تقواى کافى و قدرت کنترل خود را ندارند.
د: زنان در هرماه، مدّتى عذر دارند و مسائل زناشویى تعطیل است.
نتیجه آنکه براى حفظ حقوق بیوه‏ها طبق شرایطى مرد مى‏تواند همسر دوم بگیرد تامشکل هر دو طرف حل شود.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیرنور قالب : تفسیری موضوع اصلی : یتیم گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.