از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(اذهم علیها قعود):(در حالیکه خودشان بر لبه آتش می نشستند) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
إِذ هُم‌ عَلَیها قُعُودٌ: ملعون‌ گشتند اصحاب‌ اخدود، زمانی‌ ‌که‌ ‌ایشان‌ ‌بر‌ کنار حفره‌ها نشستگان‌ بودند، ‌برای‌ انداختن‌ مؤمنان‌ ‌در‌ آتش‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رضا رضائي - تفسیر نمونه
(آیه 6)- «هنگامى که در کنار آن نشسته بودند» (اذ هم علیها قعود). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیر راهنما
- اصحاب اخدود، اطراف حفره آتش گرد آمده، به تماشاى سوختن مؤمنان نشستند.

إذ هم علیها قعود

ضمیر «علیها»، به آتش برمى گردد و مراد مشرف بودن بر آتش است.

2 - اصحاب اخدود، از سوختن مؤمنان هیچ اضطرابى در خود احساس نکرده، خاطرى آرام داشتند.

إذ هم علیها قعود

نشستن هنگام تماشاى سوختن مؤمنان، نشانگر آن است که براى تماشاگران، این حادثه اهمیت چندانى نداشت و آنان را برآشفته نمى ساخت.

3 - اصحاب اخدود، به دلیل حضور بى رحمانه خود در مراسم سوزاندن مؤمنان و نشستن و نظاره کردن آن، گرفتار نفرین خداوند و سزاوار قتل و نابودى شدند.

قتل أصحـب الأُخدود ... إذ هم علیها قعود

کلمه «إذ»، ظرف براى «قتل» و بیانگر نقش آن لحظه در استحقاق نفرین است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر هدایت
[6] منظره‌ انسان‌ بی‌گناه‌ و افتاده‌ای‌ ‌که‌ ‌به‌ آتش‌ می‌سوزد و فریاد یاری‌ خواستن‌ ‌برای‌ خلاصی‌ ‌از‌ آتش‌ ‌بر‌ می‌دارد بدون‌ ‌آن‌ ‌که‌ احدی‌ ‌به‌ یاری‌ ‌او‌ برخیزد، بسیار هولناک‌ و جانکاه‌ ‌است‌، ‌آن‌ ‌هم‌ کسانی‌ ‌که‌ ممکن‌ ‌است‌ ‌به‌ صورت‌ پیر مردی‌ سالخورده‌ ‌ یا ‌ جوانی‌ تازه‌ ‌به‌ جوانی‌ رسیده‌ ‌ یا ‌ زنی‌ ناتوان‌ ‌ یا ‌ ‌حتی‌ کودک‌ بسیار خردسال‌ بوده‌ باشند؟ چه‌ سخت‌ ‌است‌ دلهای‌ طاغیان‌ و پیروان‌ ‌ایشان‌ ‌که‌ ‌در‌ پیرامون‌ آتش‌ حلقه‌ زده‌ بودند و ‌به‌ سوختن‌ مؤمنان‌ ‌در‌ میان‌ آتش‌ نگاه‌ می‌کردند؟ ‌به‌ حق‌ باید ‌گفت‌ ‌که‌ کفر آدمی‌ ‌را‌ مسخ‌ می‌کند، و طغیان‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ صورتی‌ ‌در‌ می‌آورد ‌که‌ ‌از‌ جانور درنده‌ ‌هم‌ بدتر ‌است‌.

إِذ هُم‌ عَلَیها قُعُودٌ‌-‌ ‌در‌ ‌آن‌ هنگام‌ ‌که‌ نزدیک‌ آتش‌ نشسته‌ بودند.» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجمع البیان
و مى فرماید:

إِذْ هُمْ عَلَیْها قُعُودٌ

آن گاه که آن شکنجه گران و جلادان استبداد بر بالاى گودال هاى آتش نشسته بودند و سوختن آزادى خواهان را تماشا مى کردند.

به باور «ابن عباس» منظور، کفرگرایان سیاهکارى هستند که در اطراف خندق هاى آتش نشسته و مردم با ایمان و استبدادناپذیر را بر آنها مى افکندند و شکنجه مى نمودند.

امّا به باور «مقاتل» آنان بر گرد خندق ها گرد آمده و توحیدگرایان را به پشت کردن به حق و عدالت و روى آوردن به استبداد و کفر دعوت مى کردند.

و «مجاهد» بر آن است که: کفرگرایان و ظالمان حاکم، بر کنار خندق هاى آتش بر صندلى هاى خود تکیه زده و شکنجه آزادى خواهان را نظاره مى کردند.

گفتنى است که ضمیر «هم» به رهبر خودکامه آن روز و دار و دسته تبهکار او اشاره دارد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.