از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(اولئک اصحاب المیمنه ):(آنها اصحاب یمین هستند) (اقتحام )یعنی داخل شدن در چیزی با سرعت و فشار و شدت و (عقبه ) یعنی راه سنگلاخ و دشوار که به قله کوه منتهی می شود و (اقتحام عقبه )کنایه از انفاقهایی است که بر شخص انفاق کننده بسیار دشوار باشد، می فرماید: آن شخص انفاق کننده که ادعا کرد،مال بسیاری را تلف کرده ، راه دشوار انفاق را نمی پیماید و انفاق او مرضی درگاه خدانیست ، چون آن راه بسیار عظیم الشأن و ارزشمندیست که پیمودن آن کار هر کسی نیست ، سپس در توصیف عقبه و آن راه دشوار می فرماید: عبارتست از آزاد کردن بنده از قید بندگی ، یا طعام دادن به یتیمی از خویشاوندان یا مسکینی به خاک مذلت نشسته ،درروز قحطی اما این شخص مورد بحث به هیچ عقبه ای قدم ننهاد، نه بنده ای آزاد کرد، نه در روز قحطی طعامی داد و نه به یتیم خویشاوند یا مسکینی اطعام کرد، تا به این وسیله به رضای خدا نایل شود و از کسانی باشد که ایمان آورده اند و یکدیگر را به صبر کردن دربرابر اطاعت خدا و ترحم کردن بر افراد مسکین و فقیر، سفارش می کنند و آنان که توصیف کردیم که بر هر عقبه دشواری قدم می نهند و به خدا ایمان آورده و یکدیگر رابه صبر و مرحمت سفارش می کنند، مردمی صاحب یمن و برکت و اهل سعادت هستند وایمان و عمل صالحی که برای آخرت خود می فرستند، چیزی جز رضایت الهی و میمنت برایشان نخواهد داشت . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
أُولئِک‌َ أَصحاب‌ُ المَیمَنَةِ (18)

أُولئِک‌َ: ‌آن‌ گروه‌ مؤمنان‌ ‌که‌ وصیّت‌ کنند یکدیگر ‌را‌ ‌به‌ صبر و رحمت‌،
أَصحاب‌ُ المَیمَنَةِ: یاران‌ دست‌ راست‌اند ‌که‌ ‌از‌ جانب‌ یمین‌ عرش‌ ‌به‌ بهشت‌ داخل‌ شوند، ‌ یا ‌ صاحب‌ یمن‌ و برکتند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر خسروی
18‌-‌ ‌اینکه‌ جماعت‌ ‌در‌ طرف‌ راست‌ محشر جا دارند و نامه‌های‌ عملشان‌ بدست‌ راست‌ داده‌ میشود‌-‌ ‌ یا ‌ ‌از‌ صاحبان‌ یمن‌ و برکت‌ هستند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - آزادکنندگان برده و غذادهندگان به یتیمان و مستمندان، در صورت ایمان آوردن و توصیه به صبر و رحمت، در آخرت قرین نیک بختى و سرشار از خیر و برکت خواهند بود.

أُولـئک أصحـب المیمنة

«یُمْن» و «میمنة» به معناى برکت است (قاموس). مصاحبت با برکت، کنایه از سرشارى و تداوم آن است.

2 - انفاق، برکت آفرین است; نه تباه سازنده ثروت.

یقول أهلکت مالاً لبدًا ... أُولـئک أصحـب المیمنة

3 - گروه سمت راست در آخرت، مجموعه اى سامان یافته از مؤمنانى که حامى بردگان و یتیمان و مسکینان بوده و مردم را به صبر و ترّحم ترغیب کرده اند.

و ما أدریک ما العقبة ... أُولـئک أصحـب المیمنة

«أیْمَن» و «میمنة»، نقطه مقابل «أیْسَر» و «مَیْسَرة» (سمت چپ) است (صحاح اللغة). تقابل این دسته با «أصحاب المشأمة» ـ با توجه به این که «مشأمة» در یک احتمال به معناى «مَیْسَرة» است (صحاح) ـ بیانگر آن است که قرار گرفتن در سمت راست یا چپ در آخرت، نشانگر فرجام افراد است.

4 - مؤمنان در آخرت، نامه عمل خویش را با دست راست، دریافت خواهند کرد.

أُولـئک أصحـب المیمنة

این احتمال وجود دارد که اصحاب المیمنه بودن کنایه از گرفتن نامه اعمال با دست راست (یمین) باشد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرآسان
18‌-‌ أُولئِک‌َ أَصحاب‌ُ المَیمَنَةِ‌-‌ کلمه (أُولئِک‌َ) ‌به‌ افراد آیه‌-‌ 17‌-‌ اشاره‌ میکند. مفسرین‌ ‌در‌ باره معنای‌ کلمه (المَیمَنَةِ) دو قول‌ دارند. یکی‌ اینکه‌ ‌اینکه‌ کلمه‌ ‌از‌ یمن‌ بضم‌ یاء و سکون‌ میم‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌به‌ معنای‌ خیر و برکت‌ ‌باشد‌. و دیگر اینکه‌ ‌از‌ کلمه: یمین‌ ‌باشد‌ ‌که‌ بمعنای‌ دست‌ راستی‌ ‌است‌ ولی‌ ‌اگر‌ ‌اینکه‌ ‌آیه‌ ‌را‌ ‌در‌ مقابل‌ آیه ‌بعد‌ قرار دهیم‌ معنای‌ دوم‌ سازش‌ بیشتری‌ دارد.

روی‌ ‌اینکه‌ مبنا معنی‌ ‌آیه‌ چنین‌ میشود: اینگونه‌ افرادند ‌که‌ اصحاب‌ خیر و برکت‌ ‌ یا ‌ اصحاب‌ یمین‌ و دست‌ راستی‌ میباشند ‌که‌ نامه اعمالشان‌ ‌را‌ بدست‌ راستشان‌ خواهند داد‌-‌ میزان‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرهدایت
[18] ‌اینکه‌ گونه‌ کسان‌ اصحاب‌ دست‌ راستند، ‌یعنی‌ بهشتیانی‌ ‌که‌ ‌به‌ عاقبت‌ نیکو دست‌ می‌یابند.

«أُولئِک‌َ أَصحاب‌ُ المَیمَنَةِ‌-‌ آنان‌ اصحاب‌ دست‌ راست‌اند.»

بدین‌ گونه‌ ‌خدا‌ شرط دخول‌ بهشت‌ ‌را‌ اقتحام‌ عقبه‌ قرار داده‌ ‌است‌، و ‌آن‌ کس‌ ‌که‌ ‌اینکه‌ شرط اساسی‌ ‌را‌ تحقق‌ نبخشد، آرزوهای‌ ‌او‌ ‌برای‌ دست‌ یافتن‌ ‌به‌ بهشت‌ بی‌حاصل‌ ‌است‌، و امام‌ امیر المؤمنین‌ ‌علیه‌ ‌السلام‌ گفته‌ ‌است‌: «هیهات‌، کسی‌ نمی‌تواند ‌خدا‌ ‌را‌ ‌برای‌ رفتن‌ ‌به‌ بهشت‌ ‌او‌ فریب‌ دهد».

‌در‌ حدیثی‌ ‌به‌ جا مانده‌ آمده‌ ‌است‌: «بهشت‌ احاطه‌ شده ‌از‌ دشواریها ‌است‌، و آتش‌ احاطه‌ شده ‌از‌ شهوتها». [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر مجمع البیان
اینانند که کارنامه زندگى‏شان در روز رستاخیز به دست راست آنان داده مى‏شود.
به باور «جبایى» اینان هستند که پرونده عمل خود را از سمت راست خود مى گیرند.
اما به باور گروهى دیگر از جمله «ابومسلم» اینان مردمى هستند که وجودشان براى خود و دیگران سرشار از برکت است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.