لیست ترجمه های حاجيه تقي زاده فانيد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره فلق آیه 5 - بهرامپور
و از شرّ حسود آن‌گاه که حسد ورزد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فلق آیه 4 - بهرامپور
و از شرّ دمندگان در گروه‌ها
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فلق آیه 3 - بهرامپور
و از شرّ شب تار، وقتى که هجوم آورد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فلق آیه 2 - بهرامپور
از شرّ آنچه آفرید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اخلاص آیه 4 - بهرامپور
و او را هیچ همتایى نباشد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اخلاص آیه 3 - بهرامپور
نزاده و زاده نشده است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اخلاص آیه 2 - بهرامپور
خدایى که همه، نیاز بدو برند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اخلاص آیه 1 - بهرامپور
بگو حق این است که خدا یگانه است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مسد آیه 5 - بهرامپور
به گردنش ریسمانى از لیف خرما است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مسد آیه 4 - بهرامپور
زودا که وارد آتشى شعله‌ور شود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 756
  • >
  • >>