لیست ترجمه های غلامرضا تاجري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره توبة آیه 119 - غلامرضا تاجری
اى کسانى که ایمان آورده ‏اید، تقوای الهی پیشه کنیدو با راستگویان باشید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 118 - غلامرضا تاجری
وبرسه شخصی که تخلف کردند، تازمانیکه زمین باتمام وسعتش تنگ آمدوجانشان هم برایشان تنگ شد، وگمان کردندبه اینکه: نیست پناهگاهی ازخدا، مگربسوی او، سپس توبه برایشان جاری نمود، تا توبه کنند. براستی که خداوندهمان توبه پذیررحیم است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 117 - غلامرضا تاجری
به تحقیق تأکیدی، توبه خداوند برپیامبر ومهاجرین وانصاری که درلحظه سختی، اوراپیروی کردند، بعداز آنچه که نزدیک بود قلبهای گروهی ازایشان منحرف شود، شامل گردید، سپس توبه ایشان پذیرفته شد. براستی که خداوند بایشان رئوف ورحیم است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 116 - غلامرضا تاجری
براستی که ملک آسمان ها و زمین از آنِ خداست. زنده می کندومی میراند، وبرای شما غیر از خدا نه سرپرستی ونه یاوری است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 115 - غلامرضا تاجری
واینگونه نباشد که خداوند قومی را گمراه کند، هنگامی که هدایتشان نمود، تا آنچه را که بایستی تقواپیشه کنند را، برایشان مشخص کرده باشد. براستی که خداوند به همه چیز داناست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 114 - غلامرضا تاجری
و طلب مغفرت ابراهیم (ع) برای پدرش نبود، مگر از قراری که به پدرش وعده داده بود، پس هنگامی که برایش مشخص شدپدرش دشمن خداست، ازاوبیزاری جست. براستی که ابراهیم(ع)، بسیاردعا کنندهء باحلم بود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 113 - غلامرضا تاجری
پیامبر و کسانی که ایمان آورده اند نباید برای مشرکان طلب آمرزش نمایند، پس از آنکه برایشان آشکار شده که آنان اهل جهنم هستند، هرچندکه خویشاوندان آنها باشند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 112 - غلامرضا تاجری
توبه کنندگان ، عبادت کنندگان ، ستایشگران ، روزه داران ، ، رکوع کنندگان ، سجده کنندگان ، امرکننده گان به معروف و بازدارندگان از منکر و پاسداران مقرّرات الهی و مؤمنان را بشارت بده.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 111 - غلامرضا تاجری
- خدا از مؤمنان جانها و مالهایشان را خرید، تا بهشت از آنان باشد. در راه خدا مى‏جنگند، مى‏کشند و کشته مى‏شوند، وعده حقی است در تورات و انجیل و قرآن. و چه کسى بهتر از خدا به عهد خود وفا خواهد کرد؟ مژده باد بر شما با این معامله‏اى که انجام داده‏اید ،که آن کامیابى بزرگى است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 110 - غلامرضا تاجری
بنایى که ساخته ‏اند، مایه اضطراب قلبهای آنهاست ، تا وقتى که دلهایشان پاره پاره شود و خدا دانا و حکیم است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 14
  • >
  • >>