لیست ترجمه های جهانگير خانزاده
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره قارعة آیه 11 - پیکتال
101: 11. Raging Fire.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قارعة آیه 9 - پیکتال
101: 9. A bereft and Hungry One will be his mother,
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قارعة آیه 8 - پیکتال
101: 8. But as for him whose scales are light,
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قارعة آیه 7 - پیکتال
101: 7. He will live a pleasant life.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قارعة آیه 5 - پیکتال
101: 5. And the mountains will become as carded wool.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قارعة آیه 4 - پیکتال
101: 4. A day wherein mankind will be as thickly-scattered moths
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قارعة آیه 2 - پیکتال
101: 2. What is the Calamity?
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قارعة آیه 1 - پیکتال
101: 1. The Calamity!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عادیات آیه 11 - پیکتال
100: 11. On that day will their Lord be perfectly informed concerning them.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عادیات آیه 10 - پیکتال
100: 10. And the secrets of the breasts are made known,
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 41
  • >
  • >>