لیست ترجمه های فاطمه پورمحمدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره شمس آیه 1 - تدبر شخصی
سوگند به خورشید و تابش آن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره شعراء آیه 1 -
رمز میان خدا و پیامبرش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) طوفانی : این عبارت به هیچ وجه معنای «طسم» نیست!
  سوره طه آیه 10 -
زمانی که دید آتشی را، پس به خانواده اش گفت درنگ کنید، همانا من آتشی دیدم شاید بیاورم شعله ای از آن را برای شما یا بیابم در کنار آتش هدایت گری را.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طه آیه 9 -
و آیا رسیده است به تو داستان (حضرت) موسی ع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طه آیه 8 -
خداوند، نیست خدایی جز او، برای اوست نام های نیکوتر0
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طه آیه 7 -
اگر کلام خود را آشکار کنی پس همانا او می داند پنهان و پنهان تر را.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طه آیه 6 -
برای او است، آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین و آن چه مابین آن دو،و آن چه زیر زمین (خاک) است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طه آیه 5 -
خدای رحمان بر عرش استیلا دارد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طه آیه 4 -
از جانب کسی که آفرید زمین و آسمان های بلند را، نازل شده است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طه آیه 3 -
مگر این که یاد آوری است برای کسی که می ترسد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 51
  • >
  • >>