لیست ترجمه های اميد شيرواني آزاد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره علق آیه 2 - راهنما
انسان را از خون بسته اى خلق کرد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 12 - با راهنمایی
به آنان که کفر ورزیده اند بگو: به زودى [در دنیا ]مغلوب مى شوید، و [در قیامت ]به سوى جهنّم محشور خواهید شد; و چه بد بسترى است!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 11 - با راهنمایی
[عادت اینان ]مانند عادت آل فرعون و کسانى است که پیش از آنان بودند; آیات ما را تکذیب کردند، پس خدا آنان را به سبب گناهانشان مؤاخذه کرد، و خدا سخت عقوبت است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 10 - با راهنمایی
بى تردید کسانى که کفر ورزیدند هرگز اموال و اولادشان چیزى از [عذاب ]خدا را از آنان باز نمى دارد و اینان خود، سوختِ آتش [دوزخ ]خواهند بود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 9 - با راهنمایی
پروردگارا! قطعاً تو مردم را براى روزى که شکّى در آن نیست گِرد مى آورى; همانا خدا در وعده اش خلاف نمى کند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 8 - با راهنمایی
[آنان مى گویند: ]پروردگارا! پس از آنکه ما را هدایت کردى قلب هایمان را منحرف مکن، و از نزد خود رحمتى به ما ببخش، بى گمان تو خود بسیار بخشنده اى.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 9 - استاد آیتی
اى پروردگار ما، تو مردم را در آن روزى که هیچ شکى در آن نیست، گرد مى‌آورى. به یقین که خدا از وعده تخلّف نکند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : توسط کاربر دیگری وارد شده است.
  سوره کوثر آیه 1 - استاد آیتی
ما کوثر را به تو عطا کردیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 7 - استاد آیتی
و از دادن زکات دریغ مى‌ورزند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 6 - استاد آیتی
آنان که ریا مى‌کنند،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 15
  • >
  • >>