لیست ترجمه های حسين عليشيري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حج آیه 16 - حسین علیشیری
و این چنین آیاتی روشن( نشانه های انکار ناپذیر با دلایل عقلانی) را نازل می کنیم (تا شما در آن اندیشه کنید و راه درست را بیابید و بدانید ) خداوند هر که را بخواهد (در این راه راهنمایی )می کند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حج آیه 14 - حسین علیشیری
خدای شما برای کسانی که ایمان (قلبی) آورده اند و (برای رضای او) عمل نیکو انجام می دهند بهشتی را معین ساخته که نهر ها در زیر آن روان باشند برای خداوند (کافیست)اراده کند و ان کار انجام می شود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حج آیه 13 - حسین علیشیری
(خدای اینا) خدای است که ضررش نزدیکتر از سودش است ( زیرا با حالی که خدا را می پرستند ولی کافر به خدایند چون به راحتی در پس هر مشکلی که به انان می رسد به ستیزه با خدا می پردازند) و چه بد یاور و سرپرست است(چون اینا بر خیال پناه جست اند) و چه بد مونس و معاشری می باشد(زیرا هدایتی نمی کنند مگر گمراهی )
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حج آیه 12 - حسین علیشیری
(اینان خیال می کنند که بر الله ایمان آورده اند نمی دانند که) به جای خدا بتی را می پرستند که به آنان نه ضرری و نه سودی می رساند و این همان گمراهی آشگار است(زیرا باور دارند خدا آنان را به سعادت هدایت می کنند ولی آنان فقط از هوای نفس خود پیروی می کنند)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حج آیه 11 - حسین علیشیری
و از مردم (گروهی هستند که) خداوند را به زبان (نه با ایمان قلبی) می پرستد (یعنی ) اگر خیری (دنیا به کام باشد) به آنان برسد خوشنود وراضی هستند(و آن را از خود می دانند نه از خدا و شکری به جا نمی اورند) و اگر مصیبتی (برای آزمون) به انان برسد (آن را از جانب خدا می دانند و)دگرگون می شودند( و با خدا ستیزه می کنند که چرا اینگونه کردی مگر ما چه کرده بودیم ...) وآنان در دنیا و آخرت زیان کار هستند(زیرا به مجادله با خدا و حکم او امده اند)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حج آیه 10 - حسین علیشیری
(و به او گفته می شود) این عذاب به سب اعمالی است که تو با دست های خودت انجام دادهی (بدانید که ما هر کس را به اندازه عمل خود مجازات می کنیم نه کمتر نه بیشتر ) و خداوند هرگز بر بندگانش ظلم نمی کند (زیرا خطا کار را با حساب عملش و میزان تعیین شده مجازات می کنیم { مثل مغازه میشه تو خودت انتخاب می کنی چی می خوای })
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حج آیه 9 - حسین علیشیری
(بدانید که این گروه راه حق را می شناسند) ولی تکبر می کنند و به آن پشت می کنند( منافع خود را در راه دیگری می بینند) و (تلاش می کنند که دیگران نیز) از راه خدا گمراه سازنند( بداند که) برای آنان در دنیا خواری و رسوایی( برای بدست آوردن منافع خود به هر شیوه و به هر ذلت تن می دهد)و در روز قیامت (کیفر آنان را همان کسی که برایش با ما ستیز کرده بود تعیین می کنند که )عذابی است بسیار سوزان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حج آیه 8 - حسین علیشیری
و (در این میان) گروهی از مردم بدون علم(شناخت و درک از ذات خداوند و قدرت بی انتهای او ) و در گمراهی (که از عقل به شکل درستی استفاده نمی کند و برهان های عقلانی را به منافع خود جهت می دهد)و بدون کتاب (سند و مدرک قابل قبول که برای انان حجتی باشد) درباره خدا مجادله می کنند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حج آیه 7 - حسین علیشیری
و (بدانید که) ساعت قیامت مشخص است و هیچ شکی در آن نیست که (یکبار مشخص شده و تغییری نمی کند که در آن ساعت) مردگان از قبرهایشان خارج می شوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حج آیه 6 - حسین علیشیری
این (گفته ها) برای آن بود که بدانید خداوند حق است و مردگان را (همان گونه که یکبار خالق کرد بار دیگر هم) زنده می کند و او قادر بر هر کاری است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 12
  • >
  • >>