آرشیو اخبار
عبارت :
 1-راه عبور از گردنه سخت آخرت ، آزاد کردن بنده یا غذا دادن به یتیم و مسکین در روز قحطی و گرسنگی ست؟
2-آیا اگر چنین نکند، به نشانه‌های خدا کفر ورزیده و اهل شومی و تیره‌بختی شده است؟
 1-آیا این یک قانون است که انسان در سختی آفریده شده و زندگی‌اش همراه با رنج و زحمت خواهد بود؟
2-اگر انسان تلاش و هزینه کند تا بتواند در این دنیا به آسایش مطلق برسد،به بی‌راهه رفته است؟
 1- عاقبت دفن نفس که «رسول باطنی» است چیست ؟
2- اگر همه نفس خود را دفن کنند، چه؟
 1- آیا اگر کسی جلو زنگارِ نفس را گرفت، رستگار می‌شود؟
2- آیا اگر کسی به آن بی‌توجهی کرد و مثل مردگان دفنش کرد، ناکام خواهد ماند؟
 حارث که از خداپرستی مردم به ستوه آمده است به شکل پیرمردی سیاح وارد شهر شده و پیش حاکم می رود و او را از فقر و تنگدستی در آینده می ترساند. حاکم هم که صحبت های حارث را موافق نفس سرکش خود می بیند تصمیم می گیرد تا اموال مردم را از آنها بگیرد و نخل های خرمای آنها را تصاحب کند...
 1-اگرکسی این حقیقت راکه انفاق نجات‌بخشِ از آتش است،تکذیب کندو به آن پشت نماید، بدبخت‌ترین انسان‌هاخواهدبود؟
2-آن کس که «دستِ بده» داشته باشد و انفاق کند تا پاک شود، از باتقواترین افراد خواهد بود؟
 1-اگر کسی‌ اهل دادن و انفاق کردن باشد، در واقع اهل تقواست؟
2-اگر «دستِ بده» نداشته باشد، در واقع بی‌تقوا و بخیل است؟
 1-آیا پیامبری صرفاً به دریافت وحی است؟
2-اگر مدتی وحی قطع شد، یعنی دیگر خدا پیامبرش را رها کرده، یا بر او غضب گرفته است؟
 ثبت نام دوره کاردانی حرفه‌ای تربیت مبلغ و مربی قرآن کریم از تاریخ 7 تا 13 مردادماه در سایت رسمی سازمان سنجش صورت می‌پذیرد.
 1-سخت‌ترین کار چیست؟ چرا؟
2-رسول‌الله وقتی که از سختی کار فارغ می‌شود، چه باید بکند؟ ما چطور؟
  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 26
  • >
  • >>