لیست نکته های س م
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 231 - موغظه گری
کتاب و حکمت هر دو به ویژگی موعظه گر بودند قابل ستایش اند و موعظه از مهم ترین ابزارهای متقی ساختن بشر است
قالب : اخلاقی گوینده : س م
منبع : موضوع اصلی : ویژگی های قرآن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 231 - زن نعمت است
زن یکی از نعم الهی به مرد است.(وبالعکس)
قالب : اخلاقی گوینده : س م
منبع : موضوع اصلی : منفعت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 231 - ظلم به نفس
ظلم به دیگران، در منطق قرآن در حقیقت ظلم به خود است.چرا که مهم اثر ماندگار از هر عمل است و گناهکار ، باید با صورت زشتی که خودش ساخته است هم نشین گردد.
قالب : اخلاقی گوینده : س م
منبع : موضوع اصلی : ظالم- ظالمین
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.