لیست نکته های کاظم احمدي نيا
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 100 - رابطه ایمان و وفا به عهد
در این آیه بی ایمانی دلیل پیمان شکنی عنوان شده است.
کسی که ایمان نیاورده، در برابر خدا پیمان شکسته، چه رسد به خلق خدا.
بنابراین کسی در برابر خدا و در نتیجه خلق خدا وفای به عهد میکند که ایمان داشته باشد.
قالب : تفسیری گوینده : کاظم احمدی نیا
منبع : موضوع اصلی : ایمان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 88 - استفاده از غلاف
به نظرم در اینجا از کلمه غلاف به این دلیل استفاده شده که آنها "به عمد"، چشم دل خود را به روی پیام رسول خدا بسته بودند.
قالب : لغوی گوینده : کاظم احمدی نیا
منبع : موضوع اصلی : یهودی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : ظاهر آیه چنین دلالتی ندارد.
  سوره بقرة آیه 85 - نهی مادی گرایی
خداوند در چند آیه متوالی این قوم را از مادی گرایی و کسب مادیات به هر قیمتی، نهی می کند.
قالب : تفسیری گوینده : کاظم احمدی نیا
منبع : موضوع اصلی : داستان قوم بنی اسرائیل
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.