لیست نکته های صفدر فولادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره فلق آیه 4 - زنان ساحره
زنان ساحره هر تصمیمی را سست می کنند
توضیح : بـسـیـارى از مـفـسـران ((نـفـاثـات )) را به معنى ((زنان ساحره )) تفسیر کرده اندآنها اورادى را مى خواندند و در گره هایى مى دمیدند و به این وسیله سحرمى کردند.
ولـى جـمـعـى آن را اشـاره به زنان وسوسه گر مى دانند که پى درپى در گوش مردان , مخصوصا همسران خود, مطالبى را فرو مى خوانند تا عزم آهنین آنها را درانجام کارهاى مثبت سست کنند.
فخررازى مى گوید: زنان به خاطر نفوذ محبتهایشان در قلوب رجال در آنان تصرف مى کنند.
این معنى در عصر و زمان ما از هر وقت ظاهرتر است زیرا یکى از مهمترین وسائل نفوذ جاسوسها در سـیـاسـتـمـداران جـهـان اسـتفاده از زنان جاسوسه است که بااین ((نفاثات فى العقد)) قفلهاى صـنـدوقهاى اسرار را مى گشایند و از مرموزترین مسائل باخبر مى شوند و آن را در اختیار دشمن قرار مى دهند.
بعضى نیز نفاثات را به ((نفوس شریره )), و یا ((جماعتهاى وسوسه گر)) که با تبلیغات مستمر خود گره هاى تصمیمها را سست مى سازند تفسیر نموده اند.
بـعـیـد نـیـسـت که آیه مفهوم عام و جامعى داشته باشد که همه اینها را شامل شود حتى سخنان سخن چینها, و نمامان که کانونهاى محبت را سست و ویران مى سازند
قالب : تفسیری گوینده : صفدر فولادی
منبع : موضوع اصلی : سحر- جادو
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : نفاثه ظاهر مونث دارد،وهم شامل مرد وهم شامل زن
می شود مثل علامه
رمضانی (داور) : نفّاثات جمع نفّاثة است که مؤنث نفّاث می‌باشد و این کلمه صیغه مبالغه بر وزن فعّال است. (توجه شود که وزن فعّاله در مذکر و مؤنث یکسان هستند)
  سوره فلق آیه 5 - حسد زشت ترین صفت رذیله
حسد زشت ترین صفت رذیله
توضیح : ایـن آیـه نـشـان مى دهد که حسد از بدترین و زشت ترین صفات رذیله است ,چرا که قرآن آن را در ردیف کارهاى حیوانات درنده و مارهاى گزنده , و شیاطین وسوسه گر قرار داده است .
((حسد)) یک خوى زشت شیطانى است که بر اثر عوامل مختلف مانندضعف ایمان و تنگ نظرى و بخل در وجود انسان پیدا مى شود, و به معنى درخواست و آرزوى زوال نعمت از دیگرى است .
حـسـد سـرچشمه بسیارى از گناهان کبیره است همان گونه که امام باقر(ع )مى فرماید: ((حسد ایمان انسان را مى خورد و از بین مى برد همان گونه که آتش هیزم را!)).
قالب : تفسیری گوینده : صفدر فولادی
منبع : موضوع اصلی : حسد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.