لیست نکته های محسن صادقي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اسراء آیه 84 - تعمیم و تخصیص در شاکله
اولا از عبارت "کل" استفاده می شود که این آیه تعمیم دارد یعنی شامل همۀ افراد بشر می شود و در حقیقت یک قانون است. اما از دیگر سو، چون از ضمیر "ه" در پایان شاکله استفاده شده نتیجه این است که شاکلۀ هر کس مخصوص خود اوست.
قالب : تفسیری گوینده : محسن صادقی
منبع : موضوع اصلی : عمل انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.