لیست ترجمه های محمد رجب زاده
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نبا آیه 1 - تدبر شخصی
ازچه چیزی از یکدیگر می پرسند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 12 - تفسیر نور
آنچه در آسمان‏ها و زمین است براى کیست؟ بگو: براى خداوند است که بر خود، رحمت را مقرّر کرده است. او قطعاً شما را در روز قیامت که شکّى در آن نیست جمع خواهد کرد. کسانى که خود را باختند (و با هدر دادن استعدادها، به جاى رشد، سقوط کردند) همانان ایمان نمى‏آورند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 10 - تفسیر اطیب البیان - الکترونیکی
Mocked were (many) apostles before thee; but their scoffers were hemmed in by the thing that they mocked.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 10 - تفسیر نور
و قطعاً پیامبرانى پیش از تو هم استهزا شدند، پس عذابى که به استهزاى آن مى‏پرداختند بر مسخره‏کنندگان از ایشان فرود آمد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 9 - تفسیر نور
و اگر (پیامبر را) فرشته قرار مى‏دادیم، حتماً او را به صورت مردى در مى‏آوردیم (که باز هم مى‏گفتند این انسانى همانند خود ماست و همان شبهه را تکرار مى‏کردند بنابراین) کار را بر آنان مشتبه مى‏ساختیم همان طور که آنان (با ایرادهاى خود) کار را بر دیگران مشتبه مى‏سازند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 8 - تفسیر نور
و (کافران بهانه‏جو) گفتند: (اگر محمّد، رسول است) چرا فرشته‏اى بر او نازل نشده (تا او را در دعوت کمک کند)، در حالى که اگر فرشته‏اى نازل مى‏کردیم (باز هم لجاجت خواهند کرد و) کار آنان پایان مى‏یافت وهیچ مهلتى به آنان داده نمى‏شد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 7 - ترجمه آقای مجتبوی
و اگر کتابى نوشته در کاغذى بر تو فروفرستیم و آن را با دستهاى خویش لمس کنند، کسانى که کافر شدند هر آینه گویند: این نیست مگر جادویى آشکار.

امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 6 - تفسیر نور
آیا ندیدند که چه بسیار امت‏هاى پیش از آنان را هلاک کردیم، با آنکه در زمین به آنان جایگاه و توانى داده بودیم که به شما نداده‏ایم؟ و (باران و برکت) آسمان را پى در پى برایشان فرستادیم و نهرهاى آب از زیر پاهایشان جارى ساختیم، پس آنان را به کیفر گناهانشان هلاک کردیم و نسل دیگرى پس از آنان پدید آوردیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 5 - تفسیر نور
پس همین که‏حقّ براى آنان آمد، آن را تکذیب کردند، پس به زودى خبرهاى مهم (و تلخ درباره‏ى کیفر) آنچه را به مسخره مى‏گرفتند به سراغشان خواهد آمد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 4 - ترجمه آقای مجتبوی
هیچ نشانه‏اى از نشانه‏هاى پروردگارشان بدیشان نیامد مگر آنکه از آن رویگردان بودند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 3
  • >
  • >>