از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
آیا ندیدند چه بسیار پیش از آنها از مجامع انسانی را هلاک کردیم ، که به آنها در روی زمین توانایی هایی دادیم که آن را به شما ندادیم ، و ابرها را بر آنها ریزش کنان فرستادیم و نهرها را از زیر ( پای ) آنها به جریان انداختیم ( ولی آنها کفران کردند ) پس ما به کیفر گناهانشان آنها را هلاک نمودیم و پس از آنها مجتمع دیگری پدید آوردیم. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
آیا ندیدند چقدر از اقوام پیشین را هلاک کردیم؟! اقوامی که ( از شما نیرومندتر بودند و ) قدرتهایی به آنها داده بودیم که به شما ندادیم بارانهای پی در پی برای آنها فرستادیم و از زیر ( آبادیهای ) آنها ، نهرها را جاری ساختیم ( اما هنگامی که سرکشی و طغیان کردند ، ) آنان را بخاطر گناهانشان نابود کردیم و جمعیت دیگری بعد از آنان پدید آوردیم. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
آیا ندیدند که قبل از آنان چقدر از امت ها را هلاک کردیم؟ امت هایی که ما در زمین مکنتشان دادیم ، مکنتی که به شما نداده ایم ، باران را بر آنان فراوان و پر برکت نموده و نهرها را از زیر ( پای ) شان جاری ساختیم ( تحت تسلطشان قرار دادیم ) ، پس وقتی گناه را از حد گذراندند هلاکشان کردیم و بعد از آنان امت دیگری خلق کردیم . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
آیا ندیدند پیش از ایشان چه بسیار گروهی را هلاک نمودیم و حال آنکه در زمین به آنها قدرت و تمکّنی داده بودیم که شما را نداده ایم؟ و از آسمان بر آنها باران ( رحمت ظاهر و رحمت باطن که کتاب آسمانی است ) پیوسته فرستادیم و نهرها در زمین جاری ساختیم ، پس چون نافرمانی کردند آنها را هلاک نمودیم و گروهی دیگر بعد از آنها پدید آوردیم. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
آیا ندیده اند که پیش از آنان چه بسیار امّتها را هلاک کردیم؟ [ امّتهایی که ] در زمین به آنان امکاناتی دادیم که برای شما آن امکانات را فراهم نکرده ایم ، و [ بارانهای ] آسمان را پی در پی بر آنان فرو فرستادیم ، و رودبارها از زیر [ شهرهای ] آنان روان ساختیم. پس ایشان را به [ سزای ] گناهانشان هلاک کردیم ، و پس از آنان نسلهای دیگری پدید آوردیم. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
آیا ندیده اند که چه بسیار مردمی را که پیش از آنان بودند هلاک کردیم ؟ مردمی که به آنان در زمین توانایی هایی داده بودیم که به شما آن توانایی ها را نداده ایم ، و ابرهای پرباران به سویشان گسیل کردیم تا باران های سودمند بر آنان فروریزند ، و نهرهای بسیاری را پدید آوردیم که از زیر خانه ها و قصرهایشان روان بود ، سپس آنان را به سبب گناهانشان نابود کردیم و پس از آنان مردمی دیگر پدید آوردیم . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
آیا ندانسته اند که پیش از ایشان چه بسیار از ملت ها و اقوام را هلاک کردیم؟ که به آنان در پهنه زمین ، نعمت ها و امکاناتی دادیم که به شما ندادیم ، و بر آنان باران های پی در پی و پر ریزش فرستادیم و نهرهایی از زیر پای آنان جاری ساختیم [ ولی ناسپاسی کردند ] پس آنان را به کیفر گناهانشان هلاک کردیم ، و بعد از آنان اقوامی دیگر را پدید آوردیم. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
N'ont-ils pas vu combien de générations, avant eux, nous avons détruites, auxquelles nous avions donné pouvoir sur terre, bien plus que ce que nous vous avons donné? nous avions envoyé, sur eux, du ciel, la pluie en abondance, et nous avions fait couler des rivières à leurs pieds. puis nous les avons détruites, pour leurs péchés; et nous avons créé, après eux, une nouvelle génération [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیتی
آیا ندیده‌اند که پیش از آنها چه مردمى را هلاک کرده‌ایم؟ مردمى که در زمین مکانتشان داده بودیم. آن چنان مکانتى که به شما نداده‌ایم. و برایشان از آسمان بارانهاى پى در پى فرستادیم و رودها از زیر پایشان روان ساختیم. آنگاه به کیفر گناهانشان هلاکشان کردیم و پس از آنها مردمى دیگر پدید آوردیم. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » امید مجد
ندیدند آیا درین تیره خاک
چه اقوام گشتند ناگه هلاک
اگر چند روی زمین کردگار
بر آنها ببخشیده بد اقتدار
که هرگز چنان قدرتی را خدا
ندادست در این زمان بر شما
بر آنها خداوند ، باران مهر
فرستاد هر دم ز نیلی سپهر
چه باران ظاهر که آن هست آب
چه باران باطن که باشد کتاب
به روی زمین چشمه ها ساختیم
به اظهار الطاف پرداختیم
چو فرمان نبردند از کردگار
به خذلان شدند آن جماعت دچار
پس از آن نمودیم خود جانشین
یکی قوم دیگر به روی زمین
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه راهنما
آیا ندیده اند که پیش از آنان چقدر نسل ها را هلاک کردیم که در زمین امکاناتى به آنها داده بودیم که آن امکانات را به شما نداده ایم، و باران را پى در پى بر آنان فرستادیم، و نهرها را از زیر پایشان جارى ساختیم، پس آنها را به سبب گناهانشان هلاک کردیم و بعد از آنان نسل هاى دیگرى پدید آوردیم? [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » خرمشاهی
آیا نیندیشیده‌اند که پیش از آنان چه بسیار اقوامى را که به آنان در روى زمین امکان و اقتدارى داده بودیم که به شما نداده بودیم، نابود کردیم و براى آنان بسى باران [و برکت‌] از آسمان نازل کردیم و چه رودها که از براى آنان جارى ساختیم، آنگاه آنان را به کیفر گناهانشان نابود کردیم و بعد از آنان قومى دیگر پدید آوردیم‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » صفارزاده
آیا ندیدند چقدر از اقوام پیشین را هلاک کردیم؟! اقوامى که (از شما نیرومندتر بودند و) قدرتهایى به آنها داده بودیم که به شما ندادیم بارانهاى پى در پى براى آنها فرستادیم و از زیر (آبادیهاى) آنها، نهرها را جارى ساختیم (اما هنگامى که سرکشى و طغیان کردند،) آنان را بخاطر گناهانشان نابود کردیم و جمعیت دیگرى بعد از آنان پدید آوردیم. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » معزی
آیا نبینند بسا هلاک کردیم پیش از آنان قرنهائی که توانائیشان دادیم در زمین آنچه توانائیتان ندادیم و فرستادیم آسمان را بر ایشان ریزاریز و گردانیدیم جویها را روان از زیر ایشان پس نابودشان نمودیم به گناهانشان و آوردیم از نو پس از ایشان قرنهائی دگران‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
آیا ندیدند که چه بسیار امت‏هاى پیش از آنان را هلاک کردیم، با آنکه در زمین به آنان جایگاه و توانى داده بودیم که به شما نداده‏ایم؟ و (باران و برکت) آسمان را پى در پى برایشان فرستادیم و نهرهاى آب از زیر پاهایشان جارى ساختیم، پس آنان را به کیفر گناهانشان هلاک کردیم و نسل دیگرى پس از آنان پدید آوردیم.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
آیا ندیدند پیش از آنها چه بسیار مردمانی را که در یک زمان می زیستند هلاک کردیم ، قدرت و امکاناتی در روی زمین به آنها داده بودیم که در اختیار شما قرار ندادیم (از جمله این امکانات )فرستادیم برای آنها از آسمان بارانهای پر برکت و پشت سر هم را ،نهرهای آب را برای آنها جاری ساختیم . و ما آنها را به خاطر گناهشان و نافرمانی آنان نابود کردیم و بوجود آوردیم بعد از آنها اقوام دیگری را . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد رجب زاده - تفسیر نور
آیا ندیدند که چه بسیار امت‏هاى پیش از آنان را هلاک کردیم، با آنکه در زمین به آنان جایگاه و توانى داده بودیم که به شما نداده‏ایم؟ و (باران و برکت) آسمان را پى در پى برایشان فرستادیم و نهرهاى آب از زیر پاهایشان جارى ساختیم، پس آنان را به کیفر گناهانشان هلاک کردیم و نسل دیگرى پس از آنان پدید آوردیم.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - یوسفعلی
6: 6. See they not how many of those before them We did destroy?-839 generations We had established on the earth, in strength such as We have not given to you - for whom We poured out rain from the skies in abundance, and gave (fertile) streams flowing beneath their (feet): yet for their sins We destroyed them, and raised in their wake fresh generations (to succeed them). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سید محمدرضا واحدی
آیا نمی‌بینند که قبل از آنها چه اقوامی را هلاک کردیم؟ کسانی قبل از شما می‌زیستند که توانایی‌هایی بیشتر از شما به آنها داده و ابرهای باران‌زا بر آنها فرستاده و زیر پای‌شان رودها جاری ساخته بودیم؛ اما به خاطر گناهان‌شان نابودشان کردیم و به جای آنان کسان دیگری پدید آوردیم. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
آیا ندیدى که پیش از آنان چه بسیار گروهى را هلاک ساختیم و حال آنکه در زمین به آنها قدرت و تمکّن داده بودیم که شما را نداده ایم و از آسمان بر آنها باران رحمت پیوسته فرستادیم و نهرها در زمین بر آنان جارى کردیم پس چون نافرمانى کردند آنها را هلاک ساختیم و گروه دیگرى را بعد از آنها برانگیختیم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.