لیست ترجمه های مهدي شريف رضويان
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 7 - تلخیص از تسنیم - جلد 1
راه کسانی که به آنان نعمت های باطنی چون ولایت ، تایید الهی و ... دادی تا آنان توفیق پیمودن صراط مستقیم را که راهی باریکتر از مو و برنده تر از شمشیر را در پرتو همراهی با نعمت یافتگان (اسوه ها ) به آسانی و خوبی بپیمایند. کسانی که نه مغضوبند و نه گمراه و این غضب و گمراهی از طرف ذات اقدس تو نمی باشد ، چرا که جز خیر و رحمت از تو نازل نمیشود بلکه ضلال و غضب از سوی شما کیفری است که تبهکاران به سوء اختیار برای خود برگزیدند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 6 - تلخیص از تسنیم - جلد 1
ما را به راه راست ، راهی که چون خود عهده دار حفظ آنی ، از کجی و اعوجاج و دستبرد شیطان مصون بوده و در آن از استقامت و پایداری برخورداریم و ما را به لقای مهر ارحم الراحمین و نه لقای قهر اشد المعاقبین می رساند، برسان.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 5 - تلخیص از تسنیم - جلد 1
بار خدایا همه عوالم هستی و من ، تنها تو را می پرستیم و در همه شوون هستی خود حتی برای پرستش تنها از تو یاری می جوییم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) طوفانی : این عبارات که شما در مقام ترجمه درج کرده اید:

«بار خدایا همه عوالم هستی و من»!
«در همه شوون هستی خود حتی برای پرستش»!

کجای متن عربی این آیه چنین مطالبی وجود دارد؟!!!
به گمانم کلا رعایت رسم امانت را در امر ترجمه فراموش فرموده اید!!1
2) : با سلام چرا می گوییم می پرستیم و تنها از تو یاری می خواهیم چرا بر عکس نمی گوییم
و اینکه چرا فعل هارا جمع می بندیم
  سوره حمد آیه 4 - تلخیص از تسنیم - جلد 1
ستایش مخصوص خدایی است که مالکیت مطلقش در روزی که دین با همه ابعادش ظهور می کند بروز می کند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 3 - تلخیص از تسنیم - جلد 1
ستایش مخصوص خدایی است که اعطا و افاضه ای فراگیر برای رفع حاجت نیازمندان و اعطا و افاضه ای و یژه برای رفع حاجت مومنان دارد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 2 - تلخیص از تسنیم - جلد 1
ستایش مخصوص خدایی است که همه کمالات را دارد و سوق دهنده هر موجود به سمت کمال لایق است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 1 - تلخیص از تسنیم - جلد 1
به نام خدایی که دارای همه کمالات وجودی است.،خدایی که اعطا و افاضه ای فراگیر برای رفع حاجت نیازمندان (رحمت فراگیر) دارد و خدائی که اعطا و افاضه ای ویژه برای رفع حاجت مومنان (رحمت خاص) دارد .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) طوفانی : سلام
این جملات در محدوده ترجمه این آیه نیست؛ بلکه تفسیر این آیه است. شایسته بود که در بخش تفسیر این آیه درج می شد.
  سوره بقرة آیه 58 - خلاصه تفاسیر-عباس پورسیف
به یاد آورید هنگامی را که گفتیم در این شهر ساکن شوید و از نعمتهای فراون آن هر چه می خواهید بخورید اما موقع ورود با خضوع باشید و آماده پذیرفتن قوانین همزیستی باشید که اگر چنین کنید گناهان شما بخشوده شده و نیکوکاران اجر دیگری هم خواهند داشت.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.