لیست ترجمه های رعنا سليمان عباسي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره تین آیه 8 - ترجمه استاد در کلاس
آیا خداوند بهترین حکم کننده ها نیست .(البته که هست.)

امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تین آیه 7 - ترجمه استاد در کلاس
چه کسانی تکذیب می کند بعد از حکمی که از طرف خداوند آمد .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تین آیه 6 - ترجمه استاد در کلاس
مگر کسانی (به اسفل سافلین نمی روند)که به این حکم قطعی خدا ایمان می یاورند ودر مسیر ایمان تبعیت می کنند وبرای اینها پاداشی بی پایان است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تین آیه 5 - ترجمه استاد در کلاس
-سپس بر گرداندیم انسان را به پست ترین فرومایگان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تین آیه 4 - ترجمه استاد در کلاس
بتحقیق خلق کردیم ما انسان را در بهترین قوام
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تین آیه 3 - ترجمه استاد در کلاس
وقسم به این شهر امن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تین آیه 2 - ترجمه استاد در کلاس
قسم به طور سینا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تین آیه 1 - ترجمه استاد در کلاس
قسم به انجیر وزیتون
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره علق آیه 19 - ترجمه استاد در کلاس
من باتو هستم اطاعت نکن سجده کن وبا سجده ات به من نزدیک شو.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره علق آیه 18 - ترجمه استاد در کلاس
ماهم گماشتگان بر آتش را صدا می زنیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 9
  • >
  • >>