لیست ترجمه های زهرا قرباني پشت مشهدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره توبة آیه 118 - قران
و بر آن سه نفری که تخلف ورزیدند، تا آن‌که زمین با همه فراخی‌اش بر آن‌ها تنگ شد و از خودشان به تنگ آمدند، و دانستند که پناهی از خدا جز به سوی او نیست،
پس خدا به آن‌ها رو نمود تا توبه کنند، همانا خداوند توبه‌پذیر و مهربان است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 27 - کتاب
27* سپس خداوند پس از آن گریز و هزیمت، به بخشایش خویش بر هر که خواهد باز می گردد و توبه هر که را خواهد می پذیرد و خدا آمرزگار و مهربان است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را مشخص نمایید.
  سوره توبة آیه 27 - آلمانی-محمد
Doch hernach kehrt Sich Allah gnädig dem zu, dem Er will; und Allah ist Allvergebend
Barmherzig
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 27 - انگلیسی-پیکتال
then afterward Allah will relent toward whom He will; for Allah is Forgiving, Merciful
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 41 - ترجمه آیتى
و اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان که دو گروه به هم رسیدند نازل کرده ایم ایمان آورده اید, بدانید که هرگاه چیزی به غنیمت گرفتید خمس آن از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است. و خدا به هر چیز تواناست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 17 - انگلیسی-یوسف علی
17. it is not ye who slew them; it was Allah. when Thou threwest (A handful of dust), it was not Thy act, but Allah.s: In order that He might test the believers by a gracious trial from Himself: for Allah is He who heareth and knoweth (All things).
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 179 - مجتبوی
و هر آینه بسیاری از پریان و آدمیان را برای دوزخ بیافریدیم. – سرانجامشان به دوزخ می رسد -، زیرا دلهایی دارند که به آن حق را در نمی یابند و چشمهایی دارند که به آن حق را نمی بینند و گوشهایی دارند که به آن حق را نمی شنوند. اینان بسیار چارپایانند بلکه گمراه ترند، آنان همان غافلانند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 171 - ثقلین
و (نیز به خاطر بیاور) هنگامى که کوه را همچون سایبانى بر فراز آنها بلند کردیم، آنچنان که گمان کردند بر آنان فرود مى‏آمد;

(و در همین حال، از آنها پیمان گرفتیم و گفتیم: ) آنچه را (از احکام و دستورها) به شما داده‏ایم، با قوت (و جدیت) بگیرید! و آنچه در آن است،

به یاد داشته باشید، (و عمل کنید،) تا پرهیزگار شوید! (171)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.