لیست ترجمه های علي اسدزاده
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره توبة آیه 68 - ترجمه روشن (مصطفوی)
وعده داده است خداوند مردان منافق و زنهاى منافق، و کافران را، به آتش دوزخ، جاویدان در آن، که آن آتش بس و کفایت است براى آنها، و دور کرده است آنها را خداوند، و براى آنها عذابیست برپا کننده و ثابت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 67 - ترجمه روشن (مصطفوی)
منافقان و زنهاى منافق برخى از آنها از برخى دیگرند، أمر مى‏ کنند بزشتى و بدى و نهى مى ‏کنند از نیکویى، و مى ‏بندند دستهاى خودشان را، فراموش کردند خدا را پس فراموش کرد خداوند آنها را، بتحقیق منافقان همه خارج شدگان از دین هستند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 66 - ترجمه روشن (مصطفوی)
عذر نخواهید بتحقیق کفر ورزیدید پس از ایمان آوردن شما، اگر عفو کنیم از گروهى از شما، عذاب مى‏ کنیم گروه دیگرى را که بتحقیق آنها بودند قطع کنندگان از خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 65 - ترجمه روشن (مصطفوی)
و هر آینه اگر بپرسى از آنها هر آینه مى ‏گویند البتّه بتحقیق بودیم فرو مى‏ رفتیم و بازى مى‏ کردیم، بگو آیا بخداوند و آیات او و رسولش هستید استهزاء مى ‏کنید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 64 - ترجمه روشن (مصطفوی)
حذر مى ‏کند منافقان از اینکه نازل کرده شود بر آنها سوره‏اى از قرآن، که نشان بدهد آنها را بآنچه در دلهاى آنها است، بگو استهزاء کنید بتحقیق خداوند آشکار کننده است آنچه را که از آن حذر مى ‏کنند-
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 63 - ترجمه روشن (مصطفوی)
آیا نمى‏ دانند که بتحقیق او کسیکه تندى کرد با خدا و رسول او پس بتحقیق براى او است آتش دوزخ که جاوید باشد در آن، و آن رسوایى بزرگیست
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 62 - ترجمه روشن (مصطفوی)
سوگند مى‏ خورند بخداوند براى شما تا راضى کنند شما را، و خداوند و رسول او سزاوارترند اینکه راضى کنند او را، اگر هستند ایمان آورندگان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 68 - ترجمه بهرام پور
خدا به مردان و زنان منافق و به کافران، آتش جهنم را وعده داده است که در آن جاودانه‏اند. همین براى ایشان بس است، و خداوند لعنتشان کرده و براى آنان عذابى دایم است‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 67 - ترجمه بهرام پور
مردان و زنان منافق همه از یکدیگرند که امر به منکر و نهى از معروف مى‏ کنند و دست‏هاى خود را [از انفاق‏] بسته مى ‏دارند. خدا را فراموش کرده‏اند و او هم فراموششان کرده است. آرى، منافقان همان فاسقانند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 66 - ترجمه بهرام پور
عذر نیاورید به راستى بعد از ایمانتان کافر شدید. اگر از تقصیر گروهى از شما بگذریم، گروهى دیگر را عذاب خواهیم کرد، چرا که آنان تبهکار بودند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 26
  • >
  • >>