لیست ترجمه های سيد محمد جعفري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مومنون آیه 79 - قرآن
و اوست که شما را در زمین تکثیر و پراکنده کرد و به سوی او گرد آورده می شوید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 179 - تدبر شخصی
و حقّا که بر وسعت جهنم افزودیم از جن و انسی که دل ها دارند ولی بدان نمی فهمند ، و چشم ها دارند ولی بدان نمی نگرند و گوش ها دارند ولی بدان نمی شنوند آنها مانند چهارپایانند بلکه بی اثرتر (در امور هستی) و آنها همان غافلانند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : کلمه" ذرء" به معناى آفریدن است‏. ترجمه صحیح ابتدا آیه به این صورت است که: و حقّا گروه بسیارى از جن و انس را براى دوزخ آفریدیم‏ زیرا....
2) جعفری : ذَرَأَ : ظاهر ساخت ، بسیار کرد
توضیح : ایجاد به شیوه اختراع است ، و گویا معنای اصلیش ظهور بوده

ذَرَأَ : ذَرْءاً [ذرأ] اللّهُ الخَلْقَ: خداوند مخلوقات را آفرید
- الشی ءَ: آن چیز را بسیار کرد
- الأرضَ: زمین را تخم پاشى کرد
- ذَرَأ شَعْرُهُ: سفیدى موى سر او آغاز شد

بنابر قول المنار، کاربردهای "ذرء" نشان میدهد که مفهوم اساسی
این ریشه پراکندن، پخش کردن، تفریق و تکثیر است
بررسی واژه »ذَرَأ« در قرآن و متون مقدس یهودی-مسیحی / پژوهشنامۀ ادیان، سال41 ،شمارۀ 28 ،پاییزوزمستان 4911
  سوره صافات آیه 10 - تدبر شخصی
مگر آنکه پنهانی میرباید پس شهاب ثاقب او را تبعیت میکند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : در اینجا «شهابٌ ثاقبٌ» در نقش فاعل و ضمیر «ه» در نقش مفعول است پس ترجمه این قسمت از آیه به این صورت صحیح است: «.... که شهاب و شعله‏‌اى نافذ او را دنبال مى‏‌کند.»
2) رمضانی (داور) : أَتْبَعَ- إِتْبَاعاً [تبع‏] هُ: در پى او روان شد و به او رسید،-
  سوره عادیات آیه 2 - استاد آیت الله مرتضی رضوی لینک: binesheno.com/یک-معجزه-علمی/
پس؛ آن ها که از خودشان آتش بروز می دهند به صورت اخگری.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عادیات آیه 3 - استاد آیت الله مرتضی رضوی لینک: binesheno.com/یک-معجزه-علمی/
پس سوگند به با شتاب روندگانی که رشته می سازند و با خود برق دارند، برق ویژه و ناشناخته ای.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نمل آیه 82 - استاد آیت الله مرتضی رضوی - لینک: binesheno.com/پیشگوئی-قرآن-درباره-نوعی-ویروس-خطرناک/
و آن گاه که واقعیت یابد این سخن بر آنان، پدید می آوریم جنبنده ای از زمین مسموم و زخمی می کند آنان را، که مردم به آیه های ما یقین نمی کنند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.