لیست ترجمه های معين شرافتي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 5 -
آنها بر هدایتی از جانب پروردگارشان هستند و آنها همان نیکبختان هستند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را مشخص فرمایید.
  سوره بقرة آیه 4 -
و کسانی که به آنچه به سوی تو فرستاده شده و نیز به آنچه قبل از تو فرستاده شده ایمان دارند و آنها به سرای واپسین باور دارند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را مشخص فرمایید.
  سوره بقرة آیه 3 -
کسانی که به نادیده ها ایمان می آورند و نماز را برپا می کنند و از آنچه روزیشان دادیم می بخشند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را مشخص فرمایید.
  سوره بقرة آیه 2 -
در این کتاب هیج شکی نیست که هدایتی برای پرهیزگاران است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را مشخص فرمایید.
  سوره بقرة آیه 1 -
الف، لام، میم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 7 -
مسیر کسانی که به آنان دارایی بخشیدی نه آنان که بر ایشان خشمگین شدی و نه کسانی که منحرف بودند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : نعمت در قرآن صرفا به معنی دارایی نیست. هر جا در قرآن عبارت «نعمت» بکار رفت به معنی «ولایت» است و حقیقت معنی «نعمت» در قرآن «ولایت» است.
  سوره حمد آیه 6 -
ما را به مسیر صحیح هدایت کن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 5 -
تنها تو را می پرستیم و تنها از تو طلب یاری می کنیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را مشخص فرمایید.
  سوره حمد آیه 4 -
صاحب روز رستاخیز
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 3 -
بخشاینده مهربان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>