لیست ترجمه های آذر خوشقدم
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انفال آیه 74 - ترجمه نور از استاد قرایتی
و کسانى که ایمان آورده و هجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند و کسانى که پناه دادند و یارى کردند، همانان مؤمنان واقعى‏اند. براى آنان آمرزش و روزى شایسته و کریمانه‏اى است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 72 - ترجمه نور از استاد قرایتی
همانا کسانى که ایمان آورده و هجرت کردند و با اموال و جان‏هایشان در راه خدا جهاد کردند، و آنان که (مجاهدان و مهاجران را) پناه داده و یارى کردند، آنان دوستدار و حامى و هم‏پیمان یکدیگرند. امّا کسانى که ایمان آورده، ولى هجرت نکردند، حقّ هیچ‏گونه دوستى و حمایت از آنان را ندارید، تا آنکه هجرت کنند. و اگر (مؤمنانِ تحت فشار، براى حفظ دینشان) از شما یارى طلب کردند، بر شماست که یاریشان کنید، مگر در برابر قومى که میان شما و آنان پیمان (ترک مخاصمه) است، و خداوند به آنچه انجام مى‏دهید بیناست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 68 - استاد آیتی
و چون ببینی که در آیات ما از روی عناد گفت و گو می کنند از آنها رویگردان شو تا به سخنی جز آن بپردازند و اگر شیطان تو را به فراموشی افکند ، چون به یادت آمد با آن مردم ستمکاره منشین
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 67 - استاد آیتی
به زودی خواهید دانست که برای هر خبری زمانی معین است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 66 - استاد آیتی
قوم تو قران را دروغ می شمردند در حالیکه سخنی است برحق ، بگو : من کارساز شما هستم .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 27 - استاد آیتی
اگر آنها را در آن روز که در آتشند بنگری می گویند ای کاش ما را بازگردانند تا آیات پروردگارمان را تکذیب نکنیم و از مومنان باشیم .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 26 - استاد آیتی
اینان مردم را از پیامبر باز می دارند و خود از او کناره می جویند و حال انکه نمی دانند که تنها خویشتن را به هلاکت می رسانند .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 25 - استاد آیتی
بعضی از آنها به سخن تو گوش می دهند ولی ما بر دلهایشان پره ها افکنده ایم و گوش هایشان را سنگین کرده ایم و هر معجزه ای را که بنگرند بدان ایمان نمی آورند و چون نزد تو آیند با تو به مجادله پردازند کافران می گویند که اینها چیزی جز اساطبر پیشینیان نیست .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 101 - استاد آیتی
چون در زمین سفر کنید گناهی نیست که نماز خویش کوتاه کنید اگر بیم آن داشتید که کافران به شما زیان رسانند ، زیرا کافران دشمن آشکار شما هستند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 100 - استاد آیتی
آن کس که در راه خدا مهاجرت کند در روی زمین برخورداریهای بسیار و گشایشها خواهد یافت و هرکس که از خانه خود بیرون آیدتا به سوی خدا و رسولش مهاجرت کند و آنگاه مرگ او را دریابد مزدش بر عهده خداست و خدا آمرزنده مهربان است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 6
  • >
  • >>